dd (Linux parancs)

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GNU GPL 3
Verziószám: 8.23
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

 

 

Man oldal kimenet

man dd
DD(1)                General Commands Manual                DD(1)NÉV
    dd - másolás közbeni fájlkonverzió

ÁTTEKINTÉS
    dd [--help] [--version] [if=file] [of=file] [ibs=bytes] [obs=bytes] [bs=bytes] [cbs=bytes]
    [skip=blocks]             [seek=blocks]             [count=blocks]
    [conv={ascii,ebcdic,ibm,block,unblock,lcase,ucase,swab,noerror,notrunc, sync}]

LEÍRÁS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nem karbantartott és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás mostantól.

    Ez a kézikönyv lap a dd GNU változatát dokumentálja.  A dd parancs egy fájlt másol
    (alapértelmezés szerint a szabványos bemenetről a szabványos kimenetre) a felhasználó
    által választható blokkmérettel, miközben (opcionálisan) konverziókat hajt végre rajta.

OPCIÓK
    Az opciókban előforduló számok után egy szorzó állhat:
    b=512, c=1, k=1024, w=2, xm=number m

    --help Használati útmutatót nyomtat a szabványos kimenetre és sikerrel lép ki.

    --version
       A programváltozatról szóló információt nyomtat a szabványos kimenetre és kilép.

    if=file
       A file -ból olvas a szabványos bemenet helyett.

    of=file
       A file -ba ír a szabványos kimenet helyett. Amennyiben conv=notrunc nincs megadva,
       csonkolja file -t a seek= opcióval megadott méretre.

    ibs=bytes
       Egyszerre bytes bájtot olvas.

    obs=bytes
       Egyszerre bytes bájtot ír.

    bs=bytes
       Egyszerre bytes bájtot olvas és ír. Felülbírálja ibs és obs értékét.

    cbs=bytes
       Egyszerre bytes bájtot konvertál.

    skip=blocks
       Átugrik blocks darab ibs-méretű blokkot a bemenet kezdetén.

    seek=blocks
       Átugrik blocks darab obs-méretű blokkot a kimenet kezdetén.

    count=blocks
       Csak blocks darab, ibs-méretű bemeneti blokkot másol.

    conv=conversion[,conversion...]
       A fájlt a conversion argumentum által meghatározott módon konvertálja.
       Konverziók:

       ascii EBCDIC-ről ASCII-ra.

       ebcdic ASCII-ról EBCDIC-re.

       ibm  ASCII-ról `alternate EBCDIC'-re.

       block Az újsor-jelek által határolt rekordokat cbs méretűre egészíti ki az újsor-
           jeleket sorvégi szóközzel helyettesítve.

       unblock
           A cbs-méretű blokkok sorvégi szóközeit újsor-jellel helyettesíti.

       lcase A nagybetűs karaktereket kisbetűsre cseréli.

       ucase A kisbetűs karaktereket nagybetűsre cseréli.

       swab  A bemenet bájt-párjait felcseréli. A Unix dd-vel ellentétben akkor is
           működik, ha páratlan számú bájt került beolvasásra. Ilyenkor az utolsó bájt
           egyszerűen átmásolódik a kimenetre.

       noerror
           Folytatja a feldolgozást bemeneti hibaüzenetek esetén is.

       notrunc
           Nem csonkolja a kimeneti fájlt.

       sync  Minden bemeneti blokkot követő NUL-okkal feltölt ibs méretre.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>FSF                   GNU File Utilities                 DD(1)

 

 

Súgó kimenet

dd --help
Használat: dd [OPERANDUS]…
 vagy:  dd KAPCSOLÓ
Fájl másolása, az operandusoknak megfelelő átalakítással és formázással.

 bs=BÁJT     egyszerre BÁJT darab bájt írása (lásd még: ibs= és obs=)
 cbs=BÁJT    BÁJT bájtot alakít át alkalmanként
 conv=KONV    a fájl átalakítása a vesszővel elválasztott szimbólumlistának
          megfelelően
 count=N     csak N bemeneti blokkot másol
 ibs=BÁJT    egyszerre BÁJT bájtot olvas be (alapérték: 512)
 if=FÁJL     olvasás a FÁJLBÓL a szabványos bemenet helyett
 iflag=JELÖLŐK  olvasás a vesszővel elválasztott szimbólumlistának megfelelően
 obs=BÁJT    egyszerre BÁJT bájt kiírása
 of=FÁJL     a FÁJLBA ír a szabványos kimenet helyett
 oflag=JELÖLŐK  a vesszővel elválasztott szimbólumlistának megfelelően ír
 seek=BLOKK   ennyi obs-méretű blokkot hagy ki a kimenet elején
 skip=BLOKK   ennyi ibs-méretű blokkot hagy ki a bemenet elején
 status=MELYIK  MELYIK infó elnyomása a szabványos hibakimeneten:
          „noxfer”: átviteli statisztika, „none”: minden

Az N és a BÁJT után a következő szorzó-utótagok adhatók meg:
c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M =1024*1024, xM =M
GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024, és ugyanígy T, P, E, Z, Y.

A KONV szimbólumok az alábbiak lehetnek:

 ascii   EBCDIC-ből ASCII-ba
 ebcdic  ASCII-ból EBCDIC-be
 ibm    ASCII-ból módosított EBCDIC-be
 block   az új sorra végződő rekordokat cbs méretűre tölti ki szóközökkel
 unblock  a sorvégi szóközöket cbs méretű rekordokban soremelésre cseréli
 lcase   nagybetűről kisbetűre cserél
 ucase   kisbetűről nagybetűre cserél
 sparse  megpróbál pozicionálni a NULL bemeneti blokkokhoz tartozó kimenet
       írása helyett
 swab   minden bemeneti bájtpár sorrendjét megcseréli
 sync   minden bemeneti blokkot NULL bájtokkal ibs méretűre egészít ki;
       ha a „block” vagy „unblock” is szerepel a listában,
       akkor a feltöltéshez NULL helyett szóközt használ
 excl   a működés visszautasítása, ha kimeneti fájl már létezik
 nocreat  ne hozza létre a kimeneti fájlt
 notrunc  nem csonkolja a kimeneti fájlt
 noerror  folytatás olvasási hibák után
 fdatasync a kimeneti fájladatok kiírása fizikailag a befejezés előtt
 fsync   hasonló az előzőhöz, de a metaadatokat is kiírja

A JELÖLŐK az alábbiak lehetnek:

 append  hozzáfűzési mód (csak kimenet esetén van értelme; javasolt a
       conv=notrunc)
 direct  közvetlen I/O használata az adatokhoz
 directory működés csak könyvtárakon
 dsync   szinkronizált I/O használata az adatokhoz
 sync   hasonló az előzőhöz, de a metaadatok esetén is érvényes
 fullblock a bemenet teljes blokkjainak összegyűjtése (csak iflag)
 nonblock nem blokkoló I/O használata
 noatime  ne frissítse a hozzáférési időt
 nocache  gyorsítótárazott adatok eldobása
 noctty  ne rendelje hozzá a vezérlő terminált fájlból
 nofollow ne kövesse a szimbolikus linkeket
 count_bytes a „count=N” bájtszámként kezelése (csak az iflag kapcsolóval)
 skip_bytes a „skip=N” bájtszámként kezelése (csak az iflag kapcsolóval)
 seek_bytes a „seek=N” bájtszámként kezelése (csak az oflag kapcsolóval)

Egy USR1 szignál küldésével egy futó „dd” folyamatnak kiírathatja az
addig beolvasott és kiírt rekordok számát a szabványos hibakimenetre,
majd folytathatja a másolást.

 $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
 $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid
 18335302+0 beolvasott rekord
 18335302+0 kiírt rekord
 9387674624 bájt (9.4 GB) másolva, 34.6279 mp, 271 MB/s

A kapcsolók:

   --help   ezen súgó megjelenítése és kilépés
   --version verzióinformációk megjelenítése és kilépés

A(z) GNU coreutils online súgója: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
A(z) dd fordítási hibái a <http://translationproject.org/team/hu.html>
címen jelenthetők.
Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dd>
or available locally via: info '(coreutils) dd invocation'

 

Kapcsolódó tartalom

 

Címkék