ldconfig

Tartalom

 

Adatok

Verziószám: 2.24 (Debian 9-ben)
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.
Fordította: Tímár András

 

 

Man oldal kimenet

man ldconfig
ldconfig(8)             System Manager's Manual             ldconfig(8)

NÉV
    ldconfig - megadja a futás alatti kötéseket

ÁTTEKINTÉS
    ldconfig [-DvqnNX] [-f conf] [-C cache] [-r root] könyvtár (directory) ...
    ldconfig -l [-Dvq] megosztottkönyvtár (library) ...
    ldconfig -p

LEÍRÁS
    Az ldconfig létrehozza a szükséges csatolásokat és a cache-t, (amit a futási idejű linker,
    az ld.so használ), a legfrissebb megosztott könyvtárakhoz, amelyeket a parancssorból, az
    /etc/ld.so.conf fájlból, és a megbízható könyvtárakból (/usr/lib és a /lib) olvas ki. Az
    ldconfig ellenőrzi a megtalált könyvtárak fejlécét és fájlnevét, amikor eldönti, hogy
    melyik  verziók csatolásait kell frissíteni.  Az ldconfig nem veszi figyelembe a
    szimbolikus linkeket, amikor könyvtárakat keres.

    Az ldconfig megpróbálja kitalálni az ELF könyvtár típusát (pl. libc5 vagy libc6/glibc)
    annak alapján, hogy milyen C könyvtárral lett a megosztott könyvtár összelinkelve,
    amennyiben egyáltalán össze lett valamelyikkel  is.  Ezért  megosztott  könyvtárak
    készítésekor bölcs dolog expliciten a libc-vel linkelni a -lc kapcsoló használatával.

    Néhány már létező könyvtár nem tartalmaz elég információt ahhoz, hogy a típusa kitalálható
    legyen, ezért az /etc/ld.so.conf fájlformátum megengedi a várható típus megadását. Ez csak
    azokra az ELF könyvtárakra használatos, amelyekre nem lehet kitalálni a típust. A
    formátum "dirname=TYPE", ahol a típus a libc4, libc5 vagy libc6 valamelyike lehet. (Ez a
    szintaxis a parancssorban is működik). Szóközök nem megengedettek. Lásd még a -p opciót.

    Az egyenlőségjelet (=) tartalmazó könyvtárnevek többé nem megengedettek, hacsak nincs a
    várható típusuk is megadva.

    Az ldconfig parancsot általában a rendszergazdának kell futtatnia, mert szükséges lehet az
    írási jog néhány root tulajdonában levő fájlra és könyvtárra. Általában a rendszer
    indulásakor automatikusan elindul az /etc/rc-ből, vagy kézzel indítható, ha egy új DLL-t
    telepítettünk a rendszerbe.

OPCIÓK
    -D   Hibakereső mód. Maga után vonja a -N és a -X kapcsolókat.

    -v   Bőbeszédű mód. Kiírja az aktuális verziószámot, minden könyvtár nevét, ahol éppen
       keres, és minden csatolást, amit létrehozott. Felülbírálja a csendes módot.

    -q   Csendes mód. Nem ír ki figyelmeztetéseket.

    -n   Csak a parancssorban megadott könyvtárakban keres, a megbízható könyvtárakban
       (/usr/lib és /lib), és az /etc/ld.so.conf-ban megadottakban nem. Maga után vonja a
       -N kapcsolót.

    -N   Nem építi újra a cache-t. Ha a -X kapcsoló nincs megadva, akkor a csatolásokat
       frissíti.

    -X   Nem frissíti a csatolásokat.  Ha a -N kapcsoló nincs megadva, akkor a cache-t
       újraépíti.

    -f conf
       A conf fájlt használja az /etc/ld.so.conf helyett.

    -C cache
       A cache fájlt használja az /etc/ld.so.cache helyett.

    -r root
       A root könyvtárba lép és azt használja, mint gyökérkönyvtárat.

    -l   Könyvtár mód. Kézzel csatol egyes könyvtárakat. Csak gyakorlott felhasználóknak.

    -p   Kiírja az aktuális cache-ben tárolt könyvtárak (directories) és  megosztott
       könyvtárak listáját.

PÉLDÁK
    A rendszer indítófájljában, az /etc/rc -ben, az

       /sbin/ldconfig -v

    sor beállítja a helyes csatolásokat a megosztott könyvtárakhoz, és újraépíti a cache-t.

    A parancssorban az

       # /sbin/ldconfig -n /lib

    utasítás a root által futtatva egy új DLL telepítése után megfelelően frissíti a
    megosztott könyvtárakra mutató szimbolikus linkeket a /lib könyvtárban.

FÁJLOK
    /lib/ld.so     futási idejű linker és betöltő
    /etc/ld.so.conf   A fájl könyvtárakat (directories) tartalmaz kettősponttal, vesszővel,
              szóközzel, tabulátorral vagy újsor karakterrel elválasztva, amelyekben
              a megosztott könyvtárakat keresi a betöltő.
    /etc/ld.so.cache  A fájl az /etc/ld.so.conf-ban megadott  könyvtárakban  található
              megosztott könyvtárak rendezett listáját tartalmazza.
    lib*.so.version   megosztott könyvtárak

LÁSD MÉG
    ldd(1), ld.so(8).

HIBÁK
    Az ldconfig, akárcsak az ld.so, csak azokra a végrehajtható fájlokra működik, amelyeket a
    libc 4.4.3-as vagy magasabb verziójával fordították.

    Mivel az ldconfig felhasználói processz, kézzel kell futtatni, és semmilyen módon nem
    tudja dinamikusan meghatározni és újralinkelni a megosztott könyvtárakat az ld.so számára,
    amikor egy új DLL-t telepítünk.

SZERZŐK
    David Engel és Mitch D'Souza.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Tímár András <timar_a (kukac) freemail.hu>

                    1998. március 14.               ldconfig(8)

 

 

Súgó kimenet

ldconfig --help
Használat: ldconfig [KAPCSOLÓ...]
Configure Dynamic Linker Run Time Bindings.

 -c, --format=FORMAT    Format to use: new, old or compat (default)
 -C CACHE          Use CACHE as cache file
 -f CONF          Use CONF as configuration file
 -i, --ignore-aux-cache   Ignore auxiliary cache file
 -l             Manually link individual libraries.
 -n             Only process directories specified on the command
               line. Don't build cache.
 -N             Don't build cache
 -p, --print-cache     Print cache
 -r ROOT          Change to and use ROOT as root directory
 -v, --verbose       Generate verbose messages
 -X             Don't update symbolic links
 -?, --help         Ezen súgó megjelenítése
   --usage        Rövid használati utasítás
 -V, --version       Programverzió kiírása

Ha egy hosszú kapcsolóhoz kötelező vagy opcinális argumentumot megadni,
akkor ez a megfelelő rövid kapcsolónál is kötelező vagy opcinális.

For bug reporting instructions, please see:
<http://www.debian.org/Bugs/>.

 

Kapcsolódó tartalom

 •