wget

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GPLv3+: GNU GPL v3 vagy újabb
Verziószám: 1.18
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

 

 

Man oldal kimenet

man wget
wget(1)               General Commands Manual               wget(1)

NÉV
    wget - egy program állományok letöltésére a World Wide Web-ről

ÁTTEKINTÉS
    wget [kapcsolók] [URL-lista]

FIGYELMEZTETÉS
    Az itt található információk a Wget teljes dokumentációjának csak egy részét képezik. Nem
    naprakész. Az információs dokumentáció teljes, naprakész  adatokat  tartalmaz.  Az
    információs dokumentációt az Emacs info alrendszerével vagy az info programmal lehet
    megtekinteni.

LEÍRÁS
    Wget egy program különböző állományok bináris letöltésére a World Wide Web-ről HTTP (Hyper
    Text Átviteli Protokoll) és FTP (File Átviteli Protokoll) -n keresztül lemezre mentés
    céljára. Wget egy nem-interaktív program, amely azt jelenti, hogy a háttérben is tud
    dolgozni a felhasználó bejelentkezése nélkül, nem úgy, mint a legtöbb Web-böngésző (tehát
    a program elindítása után nyugodtan ki lehet jelentkezni, a program tovább fog működni). A
    szerverrel való kapcsolat alapján dönti el, hogy az állományok megfelelően kerültek-e
    letöltésre, és addig próbálja meg a letöltést míg az megfelelő nem lesz, vagy a
    felhasználó által beállított értéket el nem éri. FTP szervereknél REST módot használja, ha
    lehetséges. Proxy szerverek használata támogatott, hogy a letöltést gyorsítsa, a hálózat
    terhelését csökkentse.

    Wget egy teljes körű letöltési mechanizmust használ, amellyel a Web nagy részét le lehet
    letölteni, hogy a távoli gép fa struktúráját a helyi gépen hozzuk létre. Természetesen a
    letöltési  mélységet (rekurzió) és más paramétereket meg lehet adni. A letöltött
    dokumentumok figyelésével biztosítja a Wget, hogy a rekurzió sohase kerüljön végtelen
    ciklusba. Mind HTTP, mind FTP szervereknél alkalmazható.

    A letöltés folyamata könnyen nyomon követhető formában jelenik meg, pontokkal mutatva.
    Mindegyik pont 1k letöltött adatot jelent. Beépített funkciók segítik a letöltés
    finomhangolását, pl. mely hivatkozásokra (linkre) terjedjen ki a letöltés (Ld. -L, -D és
    -H kapcsolók).

URL ELNEVEZÉSEK
    Az RFC1738 szabványban rögzített URL formák többsége használható. 2 alternatív forma
    megadása lehetséges a wget-ben, amely azt jelenti, hogy az alábbi módokon lehet megadni
    egy dokumentum helyét az Interneten:

    Hagyományos URL (ajánlott forma):
    http://gazdagép:[portszám]/elérésiút
    http://fly.cc.fer.hr/
    ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/xemacs-19.14.tar.gz
    ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

    Csak FTP esetén használandó (ncftp-szerű):
    gazdagép:/könyvtár/állomány

    Csak HTTP esetén használandó (netscape-szerű):
    gazdagép(:portszám)/könyvtár/állomány

    A felhasználónév és/vagy jelszó megadása az URL-ben az alábbi módon lehetséges:

    ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

    Ha a fenti formák között nem tudjuk mi a különbség, akkor nyugodtan használhatjuk a lynx
    vagy netscape-nél alkalmazott formákat. Az alternatív formák nem elterjedtek, ezért lehet,
    hogy a jövőben nem fognak működni a Wget-ben.

OPCIÓK
    Pár parancssori kapcsolóval lehet a wget -et vezérelni. Nem szükséges ezek mindegyikének
    teljes ismerete vagy használata, ha csak nem a program alapbeállításától eltérő működést
    szeretnénk elérni. Egyszerű használathoz egyáltalán nem kell a különböző kapcsolókat
    használni. Jó tanács, hogy a gyakran használt beállításokat a .wgetrc állományban
    tároljuk.

    A következő lista az összes kapcsolót bemutatja rövid magyarázattal csökkenő fontossági
    sorrendben:

    -h --help
       Felsorolja a lehetséges kapcsolókat. Segítséget nyújt a program használatához. Nem
       megfelelő vagy hiányos parancssor használatakor is megjelenik.

    -V --version
       Megjeleníti a Wget verziószámát.

    -v --verbose
       Részletes (verbose) kimenet az összes lehetséges információval. Alapesetben a
       kimenet csak a letöltéseket és hibaüzeneteket tartalmazza. Ha a kimenet a stdout,
       akkor alapértelmezett a részletes mód.

    -q --quiet
       Csöndes mód (quiet), a kimenet teljes hiánya.

    -d --debug
       Hibakereső (debug) mód. Csak akkor érhető el, ha a program a -DDEBUG opcióval lett
       fordítva. Ha a program fordítása így történt, akkor a kimenetben csak a -d kapcsoló
       megadása után jelenik meg többlet információ.

    -i állomány --input-file=állomány
       A megadott állományból olvassa ki a szükséges URL-ket, ekkor nem szükséges a
       parancssorban URL-t megadni. Ha azonban mind a parancssorban, mind az állomány
       révén URL lett megadva, akkor először a parancssori URL kerül feldolgozásra. Az
       állománynak nem szükséges HTML dokumentumnak lennie (de nem gond ha az), elég ha
       csak egymás után felsorolva vannak az URL-ek.

       Azonban, ha a -force-html kapcsolót használjuk, akkor  az  állományt  HTML
       dokumentumként olvassa be. Ebben az esetben a problémát relatív hivatkozások
       (relativ links) okozhatják, amelyet a dokumentumban elhelyezett <base href="URL">
       vagy a -base=URL kapcsoló megadásával lehet kiküszöbölni.

    -o naplóállomány --output-file=naplóállomány
       A megadott naplóállományba (logfile) írja az üzeneteket a stdout helyett. Részletes
       kiment kerül a naplóállományba. Ha ez nem szükséges, akkor használjuk a -nv (nem
       részletes, non-verbose) opciót.

    -a naplóállomány --append-output=naplóállomány
       Naplóállományhoz hozzáfűzés. Ugyanaz, mint az -o opció, csak hozzáfűzi az újabb
       üzeneteket a naplóállományhoz (vagy újat hoz létre, ha még nem létezik) ahelyett,
       hogy felülírná a régi állományt.

    -t szám --tries=szám
       A szám-ban megadott értékre állítja az újrapróbálkozások (retries) számát. 0 a
       végtelen sok próbálkozást jelenti.

    --follow-ftp
       HTML dokumentumokban található FTP hivatkozásokat is letölti.

    -c --continue-ftp
       FTP állományok letöltésénél ott folytatja (continuing), ahol a letöltés megszakadt.
       A  "wget  -c  ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z"  paranccsal ha az aktuális
       könyvtárban már található egy ls-lR.Z állomány, akkor a wget a lokális állomány
       mérete utáni részt tölti le. Nem szükséges megadni a -c kapcsolót, ha folytatni
       akarjuk a letöltést megszakadó kapcsolatnál, mert a wget ezt önállóan megteszi,
       vagyis megpróbálja folytatni a megszakadt letöltést.

       Ahol használni kell ezt az opciót, az egy részben letöltött (más FTP programmal,
       vagy egy megállított wget-tel) állomány teljes letöltésénél.

    -g on/off --glob=on/off
       Kiegészítés (globbing) be/kikapcsolása FTP letöltéskor. Alapesetben bekapcsolódik a
       kiegészítés, ha az URL helyettesítő karaktereket tartalmaz (pl. csillag, kérdőjel).
       A kiegészítéssel több állományt lehet ugyanabból a könyvtárból letölteni egyetlen
       paranccsal, például ftp://gnjilux.cc.fer.hr/*.msg. A kiegészítés jelenleg csak Unix
       FTP szervereknél alkalmazható.

    -e parancs --execute=parancs
       A parancsban megadott dolgot hajtja végre, úgy mintha a .wgetrc állományban lett
       volna megadva. A parancssorban megadott parancs előbb kerül végrehajtásra, mint a
       .wgetrc állományban megadott, ha ott egyáltalán meg van adva.

    -N --timestamping
       A dátum-méretjelzés (timestamping) figyelése, hogy  a  program  megállapítsa
       szükséges-e a dokumentum letöltése. Ha a távoli állomány utolsó módosításának
       időpontja régebbi, mint a helyi másolaté, és ha a méretük is azonos, akkor az
       állomány nem kerül letöltésre. Ez a kapcsoló a hetenként történő HTTP vagy FTP
       tükrözésekkor hasznos, mivel nem engedi meg ugyanannak a dokumentumnak az újabb
       letöltését, ha az nem lett megváltoztatva.

    -F --force-html
       Ha a bemenet egy dokumentumból történik, akkor azt HTML-dokumentumként értelmezi.
       Ezzel a HTML-dokumentumban megadott relatív  hivatkozások  letöltését  lehet
       elvégezni, ha a <base href> szerepel a bemeneti állományban vagy a -base kapcsoló
       meg lett adva a parancssorban.

    -B base_href --base=base_href
       A base_href-ben megadott helyet fogja használni, mintha a bemeneti állományban
       szerepelt volna <base href="URL"> formában. Az állományban szereplő cím felülírja a
       parancssorban megadottat.

    -r --recursive
       Rekurzív (recursive) letöltés. Az URL protokolltól függően ez két dolgot jelent.
       HTTP oldalak rekurzív letöltése azt jelenti, hogy a parancssorban megadott URL-t
       letölti, azt HTML-dokumentumként kezeli (ha egyáltalán az) és letölti mindazokat az
       állományokat, amelyekre a dokumentum hivatkozott, ezt folytatja egy megadott
       szintig (alapesetben ez 5 szint, -l opcióval megváltoztatható). wget a HTTP
       szerveren  található  könyvtárstruktúrával  azonos  struktúrába  tölti  le a
       dokumentumokat.

       Ez az opció bemutatóknál hasznos, ahol a lassú Internet kapcsolatot szeretnénk
       elkerülni. A legjobb eredményt akkor kapjuk, ha a hivatkozások relatívak, mivel így
       az oldalak a letöltött helyen is gond nélkül fognak működni.

       FTP esetén a rekurzív letöltés a megadott könyvtár összes alkönyvtárának letöltését
       jelenti, hasonlóan a HTTP rekurzív letöltéséhez.

       Jól meg kell gondolni a rekurzív letöltés használatát, mert az Internet kapcsolat
       nagy leterhelését eredményezheti. A terhelést a letöltés mélységének csökkentésével
       (Ld. -l) és/vagy az újrapróbálkozások számának csökkentésével (Ld. -t) lehet
       csökkenteni.

    -m --mirror
       Tükrözés (mirroring) használata. Ez a rekurzió és dátum-méretfigyelés kombinációja.

    -l szint --level=szint
       A rekurzív letöltés mélységét adja meg. Alapesetben ez 5. A megadott letöltési
       mélység elérésekor a letöltés visszatér a szülőkönyvtárba, és onnan megy tovább
       másik szálon. Így az -r -l1 használata csak egy dokumentumból történő letöltést
       eredményez. A letöltés mélységének 0-t megadva (elméletileg) végtelen mélységű
       letöltés érhető el. Jól gondoljuk meg, mert a letöltött dokumentumok száma
       exponenciálisan növekszik a letöltés mélységével.

    -H --span-hosts
       Host-ok átlépése rekurzív letöltéskor. Ld. -r és -D kapcsolók.  Bővebben a
       HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.

    -L --relative
       Csak relatív hivatkozások követése. Adott honlap letöltésekor hasznos, mivel az
       akár ugyanazon szerveren lévő dokumentumokat is figyelmen kívül hagyja, ha nem
       relatív a hivatkozás. Bővebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.

    -D tartomány-lista --domains=tartomány-lista
       A használandó és a DNS (Tartomány Név Szerver, Domain Name Server)-ben azonosított
       tartományok listája vesszővel elválasztva. Ez nem helyettesíti a -H kapcsolót, ha
       szükséges, akkor azt külön is meg kell adni. A kapcsolóval gyorsítani lehet a
       feldolgozást, még ha csak egy szerverre is történik az átmenet. Bővebben a
       HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE részben.

    -A lista / -R lista --accept=lista / --reject=lista
       Vesszővel felsorolt kiterjesztések, amelyek letöltése engedélyezett (Accepting)
       vagy nem engedélyezett (Rejecting). Például ha csak GIF és JPEG állományokat
       szeretnénk letölteni, akkor a -A gif,jpg,jpeg opciót használjuk. Ha viszont minden
       le szeretnénk tölteni a méretes MPEG és AU állományok kivételével, akkor az -R
       mpg,mpeg,au opciót használjuk.

    -X lista --exclude-directories lista
       Vesszővel egymás után felsorolt könyvtárak neve, amelyeket nem szeretnénk letölteni
       (eXclude).

    -P prefix --directory-prefix=prefix
       A letöltési állományok könyvtárát állítja be a prefix-ben megadottra (alapesetben
       ez "."). Az összes dokumentum és könyvtár a megadott könyvtárba kerül lementésre.

    -T szám --timeout=szám
       Várakozási idő (timeout) beállítása. Minden letöltéskor egy megadott idő van
       engedélyezve a dokumentum olvasásának megkezdésére, ha ez nem történne meg akkor
       kapcsolat továbbra is élne, de nem adna eredményt. Alapesetben a várakozási idő
       900s (15 perc).

    -Y on/off --proxy=on/off
       Proxy használatának engedélyezése/tiltása. Ha a megfelelő környezeti változóban ez
       meg van adva, akkor automatikusan működésbe lép.

    -Q szám[KM] --quota=szám[KM]
       Letöltési kvóta (quota) megadása byte-ban (alapértelmezett), kilobyte-ban vagy
       megabyte-ban. Előnyösebb az rc állományban beállítani. Ld. később.

    -O állománynév --output-document=állománynév
       A dokumentumok nem a megfelelő dokumentumnévvel kerülnek lementésre, hanem az
       állománynév-ben megadott egyetlen állományhoz kerülnek hozzáfűzésre. Ebben az
       esetben az újrapróbálkozások száma automatikusan 1. Ha `-' -t adunk meg, akkor a
       stdout-ra kerül a kiíratás, a -quiet kapcsoló pedig be lesz kapcsolva. Óvatosan
       használjuk ezt a kapcsolót mivel minden hibaüzenet kiírását kikapcsolja, így nem
       tudjuk megfelelően ellenőrizni a wget működését.

    -S --server-response
       Kiírja a HTTP és/vagy FTP szerver által küldött válaszok fejlécét.

    -s --save-headers
       Lementi a HTTP szerver által küldött fejlécet a tényleges tartalom előtt.

    --header=additional-header
       Alternatív fejléc (header) megadása. Több eltérő fejlécet is meg lehet adni. A
       fejléc nem tartalmazhat CR vagy LF kódot.

    --http-user --http-passwd
       A HTTP szerverhez szükséges felhasználónév és jelszó magadása. Wget jelenleg csak a
       hagyományos authentikációs (ellenőrzési) módot kezeli.

    -nc  Nem írja felül a rekurzív letöltéskor a már lementett dokumentumokat (not-clobber).
       Ez a kapcsoló akkor hasznos, ha egy megszakadt letöltést szeretnénk folytatni
       onnan, ahol megszakadt. Ekkor a .html vagy .htm dokumentumok a lemezről töltődnek
       be és kerülnek feldolgozásra a Web letöltés folytatásához.

    -nv  Nem részletes (non-verbose) mód használata, amellyel csak a hibaüzenetek és az
       alapvető információk kerülnek kijelzésre. A -quiet opcióval lehet  teljesen
       megszüntetni a kijelzést.

    -nd  Rekurzív  letöltéskor  nem  hozza  létre  a  szükséges  könyvtárstruktúrát
       (no-directories). Ezzel a kapcsolóval az összes dokumentum egyetlen könyvtárba
       kerül letöltésre felülírás nélkül (ha ugyanazon állománynév többször fordul elő,
       akkor .n kierjesztéssel kerül az újabb állomány lementésre).

    -x   Az -nd ellentétes opciója. Könyvtárstruktúra létrehozása még akkor is, ha nem lenne
       szükséges a letöltésnél.

    -nh  Az időt rabló DNS-azonosítás kikapcsolása minden hostra. Bővebben a HIVATKOZÁSOK
       KÖVETÉSE részben.

    -nH  Kikapcsolja gazdagép-névvel  megegyező  könyvtár  létrehozását  (no-hostname).
       Alapesetben a http://fly.cc.fer.hr cím egy fly.cc.fer.hr könyvtárat fog létrehozni,
       ahova a dokumentumok letöltésre kerülnek. Ezzel az opcióval ezt lehet megelőzni.

    --no-parent
       Nem lép feljebb a szülőkönyvtárnál.

    -k --convert-links
       Nem relatív hivatkozások (non-relativ links) konvertálása a helyi gépen relatív
       hivatkozásokra.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE
    A rekurzív letöltésnél meg lehet adni, hogy mely hivatkozások legyenek figyelembe véve.

    Csak relatív hivatkozások
       Ha csak a relatív hivatkozások kerülnek letöltésre (-L kapcsoló), akkor a rekurzív
       letöltés sohasem tölt le egy másik szerverről.

    Host ellenőrzés
       A hivatkozások vizsgálatakor kiderülhet, hogy egyes abszolút hivatkozások is
       ugyanarra gazdagépre vonatkoznak. Ekkor (ez az alapeset) az összes ugyanazon
       gazdagépre mutató URL is letöltésre kerül.

       A problémát itt a gazdagép és tartomány aliase-ok (host and domain aliases)
       használata jelenti, mivel a wget nem tudja meghatározni, hogy a regoc.srce.hr és a
       www.srce.hr ugyanazt a gazdagépet jelenti. Az abszolút linkek feldolgozásakor a
       gethostbyname próbálja megállapítani, hogy ugyanarról a gazdagépről van-e szó.
       Habár gethostbyname eredménye indexelt formában van, így sohasem kell kétszer
       leellenőrizni ugyanazt a hostot, fennáll annak a problémája, hogy nagy mennyiségű
       eltérő szerver letöltésekor mindegyiket ki kell keresni a gethostbyname indexelt
       listájából. Ilyen összetett ellenőrzést meg lehet előzni a -nh használatával,
       amikor wget csak a szerverneveket hasonlítja össze. Így gyorsabb  lesz  a
       feldolgozás, de nem lesz olyan megbízható.

    Tartomány használat
       A -D kapcsolóval az engedélyezett tartományt lehet megadni. A trükk az egészben,
       hogy a nem engedélyezett tartományok nem is kerülnek feldolgozásra. Így a -Dmit.edu
       megadásával  biztosak  lehetünk,  hogy  a mit.edu-n kívül semmi sem került
       azonosításra. Ez az opció nagyon fontos és hasznos. A -D ugyanakkor nem tartalmazza
       a -H-t (külön meg kell adni, ha szükséges). Nyugodtan használjuk ezt a kapcsolót,
       mivel nagyban felgyorsítja a feldolgozást.

       Természetesen a  tartományengedélyezést  csak  bizonyos  tartományokról  való
       letöltéshez is megadhatjuk, de hogy más szerverekről is történjen letöltés
       ugyanazon tartományból szükséges a -H kapcsoló megadása is.

    Minden host
       Ha a -H kapcsolót -D nélkül használjuk, akkor bármelyik hostról történhet letöltés.
       Ebben az esetben ajánlatos kicsi letöltési mélységet megadni. Ritkán használatos ez
       az opció.

    FTP  Az FTP letöltés speciális. A HTML dokumentumban elhelyezett FTP hivatkozások
       letöltéséhez az -f (ftp követése) opciót kell megadni. Ha engedélyezve van, akkor
       FTP hivatkozás követésekor host-ot is válthatunk, még ha a host váltás nincs is
       engedélyezve. Relatív hivatkozások engedélyezésének (-L) sincs hatása az FTP
       hivatkozásokra.  Azonban  a  tartományengedélyezések  (-D)  és  állománynév
       kiterjesztések engedélyezése (-A/-R) itt is alkalmazhatók.

KONFIGURÁCIÓS ÁLLOMÁNY
    Wget által használt konfigurációs állomány (startup file) a .wgetrc-t . Először a teljes
    rendszerre érvényes (global) konfigurációs állományt tölti be (/etc/wgetrc), aztán a
    felhasználó konfigurációs állományát keresi meg az alábbi két hely valamelyikében: a
    WGETRC környezeti változóban megadott vagy $HOME/.wgetrc  helyen.  A  felhasználó
    konfigurációs  állományában található beállítások felülbírálják a teljes rendszerre
    érvényes beállításokat, így pl. a kvótára megadott értéket.

    A konfigurációs állomány felépítése a következő:

      változó = érték

    Különböző változók különböző értékeket vehetnek fel. Az összes lehetséges változó nevét
    lejjebb lehet olvasni. Az egyenlőségjel utáni karakter(ek) a változó értéke. Ez leginkább
    on/off (vagy 1/0) logikai típus estén és bármilyen szöveg vagy szám a többi esetében.
    Például  a "use_proxy=off" megadásával lehet a proxy használatát megtiltani. Ahol
    lehetséges inf vagy 0 megadásával jelezhető a végtelen értéke. A változóknál mindegy a
    kisbetű/nagybetű használata illetve az aláhúzás jel sem fontos, így például a DIr_Prefix
    ugyanazt jelenti, mint a dirprefix. Üres sorok, szóközt tartalmazó vagy #-vel kezdődő
    sorok nem kerülnek értelmezésre.

    A legtöbb váltózónak létezik parancssori kapcsolója, kivétel néhány ritka és különleges
    változó. Egy minta konfigurációs állomány található a wget csomagban sample.wgetrc néven.

    accept/reject = karakterlánc
       Mint az -A/-R.

    add_hostdir = on/off
       Engedélyezi/tiltja a gazdagépnévvel egyező könyvtárnév létrehozását. -nH tiltja.

    always_rest = on/off
       Engedélyezi/tiltja a letöltés folyatatását, mint a -c.

    base = karakterlánc
       A relatív hivatkozások számára adja meg a kiindulási URL-t, mint a -B.

    convert links = on/off
       Nem-relatív hivatkozások relatív hivatkozásokká alakítása lementés után. Mint a -k.

    debug = on/off
       Hibakereső mód, mint a -d.

    dir_mode = szám
       A létrehozandó könyvtárak hozzáférési jogosultságát adja meg (alapesetben 755).

    dir_prefix = karakterlánc
       Könyvtárstruktúra gyökérkönyvtárának helye, mint a -P.

    dirstruct = on/off
       Könyvtárstruktúra létrehozását szabályozza, mint az -x vagy -nd.

    domains = karakterlánc
       Mint a -D.

    follow_ftp = on/off
       HTML dokumentumban előforduló FTP hivatkozások kezelését szabályozza, mint az -f.

    force_html = on/off
       A bemeneti filet HTML-dokumentumként kezeli, ha on-ra van állítva.

    ftp_proxy = karakterlánc
       A karakterláncban megadott URL-t használja FTP proxy-ként a környezeti változóban
       megadott helyett.

    glob = on/off
       Kiterjesztések engedélyezése/tiltása, mint a -g.

    header = karakterlánc
       Alternatív fejléc megadása, mint a --header.

    http_passwd = karakterlánc
       HTTP jelszó megadása.

    http_proxy = string
       A karakterláncban megadott URL-t használja HTTP proxy-ként a környezeti változóban
       megadott helyett.

    http_user = karakterlánc
       HTTP felhasználónév megadása.

    input = karakterlánc
       Bemeneti állomány megadása, mint -i.

    kill_longer = on/off
       A fejlécben megadott állományméretnél nagyobb méretű dokumentum letöltését hibásnak
       minősíti és újra megpróbálja letölteni. Alapesetben annyi adatot tölt le, amennyi a
       fejlécben meg van adva.

    logfile = karakterlánc
       Naplóállomány megadása, mint az -o.

    login = karakterlánc
       Felhasználónév a távoli géphez, FTP-nél alapesetben "anonymous".

    mirror = on/off
       Tükrözési opció engedélyezése/tiltása, mint az -m.

    noclobber = on/off
       Mint az -nc.

    no_parent = on/off
       Mint az --no-parent.

    no_proxy = karakterlánc
       A vesszővel felsorolt tartományok esetén nem használja a proxy-t, még ha a
       környezeti változóban meg is van adva.

    num_tries = szám
       Újrapróbálkozások száma minden URL-nél, mint -t.

    output_document = karakterlánc
       Kimeneti állomány neve, mint az -O.

    passwd = karakterlánc
       Jelszó a távoli géphez, FTP-nél alapesetben felhasználónév@hostnév.tartománynév.

    quiet = on/off
       Csöndes mód, mint a -q.

    quota = szám
       Letöltési kvóta megadása. Érdemes az /etc/wgetrc -ben megadni. Ha a letöltött
       dokumentumok összmérete túllépi a kvótában megadottat, akkor a wget abbahagyja a
       letöltést. A kvótát byte-ban (alapeset), kbyte-ban ('k' utótag) és megabyte-ban
       ('m' utótag) lehet megadni. A "quota=5m" így 5 mbyte-nyi letöltést ad meg. A
       felhasználói konfigurációs állományban megadott érték felülbírálja a globálisan
       megadott értéket.

    reclevel = szám
       Letöltési mélység meghatározása, mint az -l.

    recursive = on/off
       Rekurzió engedélyezése/tiltása, mint az -r.

    relative_only = on/off
       Relatív hivatkozások nyomonkövetése (mint az -L). Bövebben a HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE
       részben.

    robots = on/off
       Robots.txt állomány használata/tiltása.

    server_response = on/off
       HTTP és FTP szerver válaszok kiíratása, mint az -S.

    simple_host_check = on/off
       Mint az -nh.

    span_hosts = on/off
       Mint a -H.

    timeout = szám
       Várakozási idő megadása, mint a -T.

    timestamping = on/off
       Dátum-méretjelzés figyelése. Mint az -N.

    use_proxy = on/off
       Proxy használata/tiltása. Mint az -Y.

    verbose = on/off
       Részletes mód használata/tiltása, mint a -v/-nv.

JELZÉSEK
    Wget a SIGHUP (hangup signal) jelzést figyelmen kívűl hagyja. Ha a kimenet a stdout volt,
    akkor a további kimenet wget-log állományba fog kerülni.

    $ wget http://www.ifi.uio.no/~larsi/gnus.tar.gz &
    $ kill -HUP %%    # a kimenet átirányításához

    Wget a SIGHUP-on kívűl más jelzéseket nem hagy figyelmen kívűl. Így a ^C vagy SIGTERM
    megállítja a Wget-et.

PÉLDÁK
    http://fly.cc.fer.hr/ letöltéséhez:
    wget http://fly.cc.fer.hr/

    Nem-részletes módba kapcsoláshoz:
    wget -nv http://fly.cc.fer.hr/

    Végtelen sok újrapróbálkozás megadása:
    wget -t0 http://www.yahoo.com/

    Fly honlapjának tükrözése (azonos könyvtárstruktúra előállításával).
    Letöltési mélység 6, dokumentumonként egyetlen próbálkozással és
    naplózás a 'log' nevű állományba.
    wget -r -l6 -t1 -o log http://fly.cc.fer.hr/

    Yahoo letöltése 50 letöltési mélységben:
    wget -r -l50 http://www.yahoo.com/

KÖRNYEZET
    http_proxy, ftp_proxy, no_proxy, WGETRC, HOME

ÁLLOMÁNYOK
    /etc/wgetrc, $HOME/.wgetrc

SZERZŐI JOGOK
    Wget szabad szoftver, bárki a General Public License-ben foglaltak alapján szabadon
    terjeszheti.

LÁSD MÉG
    lynx(1), ftp(1)

SZERZŐ
    Hrvoje Niksic <hniksic@srce.hr> a Wget szerzője. Itt szeretnénk megköszönni az összes
    béta  tesztelőnek  és mindenkinek aki hasznos észrevételekkel segítette a program
    készítését.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>

Wget                    1996 Nov 11                  wget(1)

 

 

Súgó kimenet

wget --help
GNU Wget 1.18, egy nem-interaktív hálózati letöltő.
Használat: wget [KAPCSOLÓ]… [URL]…

Ha egy hosszú kapcsolóhoz kötelező argumentumot megadni, akkor ez a megfelelő
rövid kapcsolónál is kötelező.

Indítás:
 -V, --version      a Wget verziójának kiírása és kilépés
 -h, --help       ezen súgó megjelenítése
 -b, --background    indítás után folytatás a háttérben
 -e, --execute=PARANCS  egy „.wgetrc” stílusú parancs végrehajtása

Naplózás és bemeneti fájl:
 -o, --output-file=FÁJL  üzenetek naplózása a FÁJLBA
 -a, --append-output=FÁJL üzenetek hozzáfűzése a FÁJLHOZ
 -d, --debug        rengeteg hibakeresési információ kiírása
 -q, --quiet        csendes (nincs kimenet)
 -v, --verbose       részletes (ez az alapértelmezés)
 -nv, --no-verbose     részletesség kikapcsolása csendes mód nélkül
    --report-speed=TÍPUS sávszélesség kiírása TÍPUSKÉNT. Ez bits lehet
 -i, --input-file=FÁJL   a helyi vagy külső FÁJLBAN található URL-címek
                letöltése
 -F, --force-html     a bemeneti fájl HTML-ként kezelése
 -B, --base=URL      a HTML bemeneti fájl hivatkozások (-i -F)
                feloldása az URL-hez képest
    --config=FÁJL     használandó beállítófájl megadása
    --no-cookies      ne használjon sütiket
    --rejected-log=FÁJL     az URL-visszautasítás okainak naplózása
                   a FÁJLBA

Letöltés:
 -t, --tries=SZÁM       újrapróbálkozások számának beállítása a SZÁMRA
                  (0=végtelen)
    --retry-connrefused    újrapróbálkozás, még ha a kapcsolat
                  visszautasításra kerül is
 -O, --output-document=FÁJL  dokumentumok írása a FÁJLBA
 -nc, --no-clobber       azon letöltések kihagyása, amelyek létező
                  fájlokra töltenének le (azokat felülírva)
 -c, --continue        részben letöltött fájl letöltésének folytatása
    --start-pos=ELTOLÁS    letöltés kezdése a nullától kezdődő ELTOLÁSTÓL
    --progress=TÍPUS     az előrehaladás mérése típusának kiválasztása
    --progress=TÍPUS     az előrehaladás mérése típusának kiválasztása
 -N, --timestamping      ne töltse le újra a fájlokat, hacsak nem
                  újabbak a helyinél
    --no-if-modified-since  ne használjon feltételes if-modified-since get
                   kéréseket időbélyegzés módban
    --no-use-server-timestamps don't set the local file's timestamp by
                   the one on the server
 -S, --server-response     a kiszolgáló válaszának kiírása
    --spider         ne töltsön le semmit
 -T, --timeout=MÁSODPERC    minden időkorlát értékének beállítása ennyi
                  MÁSODPERCRE
    --dns-timeout=MP     a DNS kikeresés időkorlátjának beállítása
                  MP másodpercre
    --connect-timeout=MP   a kapcsolódás időkorlátjának beállítása
                  MP másodpercre
    --read-timeout=MP     az olvasási időkorlát beállítása MP
                  másodpercre
 -w, --wait=MÁSODPERC     MÁSODPERC várakozás az újrapróbálkozások között
    --waitretry=MÁSODPERC   1..MÁSODPERC várakozás egy újrapróbálkozás
                  újrapróbálásai között
    --random-wait       várakozás 0,5*WAIT … 1,5*WAIT másodpercig az
                  újrapróbálkozások között
    --no-proxy        proxy kikapcsolása
 -Q, --quota=SZÁM       a letöltési kvóta beállítása a SZÁMRA
    --bind-address=CÍM    kapcsolódás a CÍMRE (gépnév vagy IP) a helyi
                  gépen
    --limit-rate=SEBESSÉG   a letöltési sebesség korlátozása a SEBESSÉGRE
    --no-dns-cache      DNS kikeresések gyorsítótárazásnak kikapcsolása
    --restrict-file-names=OS a fájlnevek karakterei korlátozása az OS
                  operációs rendszer által engedélyezettekre
    --ignore-case       kis- és nagybetűk figyelmen kívül
                  hagyása fájlok/könyvtárak illesztésekor
 -4, --inet4-only       kapcsolódás csak IPv4 címekhez
 -6, --inet6-only       kapcsolódás csak IPv6 címekhez
    --prefer-family=CSALÁD  kapcsolódás először a megadott család címeihez
                  ez az „IPv6”, „IPv4” vagy „none” egyike lehet
    --user=FELHASZNÁLÓ    mind az ftp, mind a http felhasználó beállítása
                  a FELHASZNÁLÓRA
    --password=JELSZÓ     mind az ftp, mind a http jelszó beállítása a JELSZÓRA
    --ask-password      jelszavak bekérése
    --no-iri         IRI támogatás kikapcsolása
    --local-encoding=KÓD   a KÓD használata az IRI-k helyi kódolásaként
    --remote-encoding=KÓD   a KÓD használata az IRI-k távoli kódolásaként
    --unlink         fájl törlése felülírás előtt

Könyvtárak:
 -nd, --no-directories      ne hozzon létre könyvtárakat
 -x, --force-directories    könyvtárak létrehozásának kényszerítése
 -nH, --no-host-directories   ne hozzon létre kiszolgálókönyvtárakat
    --protocol-directories   a protokollnév használata a könyvtárakban
 -P, --directory-prefix=ELŐTAG fájlok mentése az ELŐTAG/… könyvtárba
    --cut-dirs=SZÁM      SZÁM darab távoli könyvtárösszetevő kihagyása

HTTP kapcsolók:
    --http-user=FELHASZNÁLÓ a http felhasználó beállítása
    --http-password=JELSZÓ a http jelszó beállítása
    --no-cache       a kiszolgáló által gyorsítótárazott adatok
                 tiltása
    --default-page=NÉV   az alapértelmezett oldalnév módosítása (ez
                 általában az „index.html”)
 -E, --adjust-extension    HTML/CSS dokumentumok mentése a megfelelő
                  kiterjesztéssel
    --ignore-length     a „Content-Length” fejlécmező figyelmen kívül
                 hagyása
    --header=KARAKTERLÁNC  a KARAKTERLÁNC beszúrása a fejlécek közé
    --max-redirect     oldalanként engedélyezett átirányítások
                 maximális száma
    --proxy-user=FELHASZNÁLÓ a FELHASZNÁLÓ beállítása proxyfelhasználó-
                 névként
    --proxy-password=JELSZÓ a JELSZÓ beállítása proxy jelszóként
    --referer=URL      a „Referer: URL” fejléc beillesztése a HTTP
                 kérésbe
    --save-headers     a HTTP fejlécek mentése fájlba
 -U, --user-agent=ÜGYNÖK   azonosítás ÜGYNÖKKÉNT a Wget/VERZIÓ helyett
    --no-http-keep-alive  a HTTP keep-alive (tartós kapcsolatok)
                 kikapcsolása
    --no-cookies      ne használjon sütiket
    --load-cookies=FÁJL   sütik betöltése a FÁJLBÓL a munkamenet
                 megkezdése előtt
    --save-cookies=FÁJL   sütik mentése a FÁJLBA a munkamenet után
    --keep-session-cookies munkamenet (nem állandó) sütik betöltése és
                 mentése
    --post-data=KARAKTERLÁNC a POST módszer használata, a KARAKTERLÁNC
                  küldése adatként
    --post-file=FÁJL    a POST módszer használata, a FÁJL tartalmának
                 küldése
    --method=HTTPMetódus  a „HTTPMetódus” használata a fejlécben
    --body-data=KARAKTERLÁNC a KARAKTERLÁNC küldése adatként.
                  a --method megadása kötelező
    --body-file=FÁJL    a FÁJL tartalmának küldése.
                 a --method megadása kötelező
    --content-disposition  a Content-Disposition fejléc figyelembe vétele
                 helyi fájlnevek kiválasztásakor (KÍSÉRLETI)
    --content-on-error   a kapott tartalom kiírása kiszolgálóhibák esetén
    --auth-no-challenge   alapvető HTTP hitelesítési információk küldése
                 a kiszolgáló kérésének megvárása nélkül

HTTPS (SSL/TLS) kapcsolók:
    --secure-protocol=PR   a biztonságos protokoll kiválasztása, az „auto”,
                 „SSLv2”, „SSLv3”, „TLSv1” és „PFS” egyike
    --https-only       csak biztonságos HTTPS hivatkozások követése
    --no-check-certificate  ne ellenőrizze a kiszolgáló tanúsítványát
    --certificate=FÁJL    ügyfél tanúsítványfájlja
    --certificate-type=TÍPUS ügyfél tanúsítványának típusa, PEM vagy DER
    --private-key=FÁJL    személyeskulcs-fájl
    --private-key-type=TÍPUS személyes kulcs típusa, PEM vagy DER
    --ca-certificate=FÁJL  a tanúsítványok csoportját tartalmazó fájl
    --ca-directory=KÖNYVTÁR a tanúsítványok hash listáját tároló
                 könyvtár
    --ca-certificate=FÁJL  a tanúsítványok csoportját tartalmazó fájl
    --pinnedpubkey=FILE/HASHES Public key (PEM/DER) file, or any number
                  of base64 encoded sha256 hashes preceded by
                  'sha256//' and seperated by ';', to verify
                  peer against

HSTS kapcsolók:
    --no-hsts          HSTS tiltása
    --hsts-file         a HSTS adatbázis útvonala (felülbírálja az
                   alapértelmezést)

FTP kapcsolók:
    --ftp-user=FELHASZNÁLÓ az ftp felhasználó beállítása
    --ftp-password=JELSZÓ  az ftp jelszó beállítása a JELSZÓRA
    --no-remove-listing   ne távolítsa el a „.listing” fájlokat
    --no-glob        helyettesítő karakterek használatának
                 kikapcsolása FTP fájlnevekben
    --no-passive-ftp    a „passzív” átviteli mód kikapcsolása
    --preserve-permissions távoli fájljogosultságok megőrzése
    --retr-symlinks     rekurzív letöltés esetén a szimbolikus linkek
                 által hivatkozott fájlok (nem könyvtárak)
                 letöltése

FTPS kapcsolók:
    --ftps-implicit         implicit FTPS használata
                     (az alapértelmezett port a 990)
    --ftps-resume-ssl        a vezérlőkapcsolatban indított SSL/TLS
                     munkamenet folytatása adatkapcsolat
                     nyitásakor
    --ftps-clear-data-connection  csak a vezérlőkapcsolat titkosítása;
                     minden adat egyszerű szöveg lesz
    --ftps-fallback-to-ftp     visszaváltás FTP-re, ha az FTPS
                     nem támogatott a cél kiszolgálón
WARC kapcsolók:
    --warc-file=FÁJLNÉV    kérés/válasz adatok mentése .warc.gz fájlba
    --warc-header=KARAKTERLÁNC KARAKTERLÁNC beszúrása a warcinfo rekordba
    --warc-max-size=SZÁM   a WARC fájlok maximális mérete a SZÁM legyen
    --warc-cdx        CDX indexfájlok kiírása
    --warc-dedup=FÁJLNÉV   ne tárolja az ezen CDX fájlban felsorolt
                  rekordokat
    --no-warc-compression   ne tömörítse a WARC fájlokat GZIP-pel
    --no-warc-digests     ne számítson SHA1 ellenőrzőösszegeket
    --no-warc-keep-log    ne tárolja a naplófájlt WARC rekordban
    --warc-tempdir=KÖNYVTÁR  a WARC író által létrehozott ideiglenes fájlok
                  helye

Rekurzív letöltés:
 -r, --recursive     rekurzív letöltés megadása
 -l, --level=SZÁM     maximális rekurziós mélység (inf vagy 0 = végtelen)
    --delete-after    helyi fájlok törlése letöltés után
 -k, --convert-links   hivatkozások átalakítása a letöltött HTML vagy CSS
               fájlban, hogy helyi fájlokra mutassanak
    --convert-file-only     convert the file part of the URLs only (usually known as the basename)
 --backups=N        az X fájl írása előtt legfeljebb N mentési fájl
               forgatása
 -K, --backup-converted  az X fájl átalakítása előtt készüljön róla X.orig
               néven mentés
 -m, --mirror       ugyanaz, mint -N -r -l inf --no-remove-listing
 -p, --page-requisites  a HTML oldal megjelenítéséhez szükséges összes kép
               stb. letöltése
    --strict-comments  a HTML megjegyzések szigorú (SGML) kezelésének
               bekapcsolása

Rekurzív elfogadás/visszautasítás:
 -A, --accept=LISTA       az elfogadott kiterjesztések vesszőkkel
                   elválasztott listája
 -R, --reject=LISTA       a visszautasított kiterjesztések vesszőkkel
                   elválasztott listája
    --accept-regex=REGEX    a regex illesztés által elfogadott URL-ek
    --reject-regex=REGEX    a regex illesztés által elutasított URL-ek
    --regex-type=TÍPUS     regex típusa (posix|pcre)
 -D, --domains=LISTA       az elfogadott tartományok vesszőkkel
                   elválasztott listája
    --exclude-domains=LISTA   a visszautasított tartományok vesszőkkel
                   elválasztott listája
    --follow-ftp        FTP hivatkozások követése HTML
                   dokumentumokból
    --follow-tags=LISTA     a követett HTML címkék vesszőkkel
                   elválasztott listája
    --ignore-tags=LISTA     a figyelmen kívül hagyott HTML címkék
                   vesszőkkel elválasztott listája
 -H, --span-hosts        rekurzív módban menjen idegen gépekre is
 -L, --relative         csak a relatív hivatkozások követése
 -I, --include-directories=LISTA az engedélyezett könyvtárak listája
 --trust-server-names       az átirányítási URL utolsó összetevője által
                   megadott név használata
 -X, --exclude-directories=LISTA a kihagyott könyvtárak listája
 -np, --no-parent         ne lépjen be a szülőkönyvtárba

Hibajelentéseket és javaslatokat a <bug-wget@gnu.org> címre küldhet

 

Kapcsolódó tartalom

 •  

 

Címkék