tar

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GNU/GPL v3+
Verziószám: 1.29
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

Rövid leírás:

A tar linux parancs manual oldala és súgója. A Tar egy olyan archiváló program, amely arra készült, hogy egy ún. tarfile-ban fájlokat tudjon tárolni, illetve onnan kiszedni. A tarfile létrehozható szalagos meghajtón (tape drive), de szokás normál fájlba is írni.

 

 

Man oldal kimenet

man tar
TAR(1)                General Commands Manual                TAR(1)

NÉV
    tar - A tar archiváló segédprogram GNU változata

ÁTTEKINTÉS
    tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | r --append | t
    --list | u --update | x -extract --get [ --atime-preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B,
    --read-full-blocks ] [ -C, --directory DIR ] [ --checkpoint  ] [ -f, --file [HOSTNAME:]F
    ] [ --force-local  ] [ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G, --incremental ]
    [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ --ignore-
    failed-read ] [ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ]
    [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-
    date DATE, --newer DATE ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p,
    --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-paths ] [ --preserve   ]
    [ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [
    --same-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from F ] [ --null   ] [ --totals  ] [ -v,
    --verbose ] [ -V, --label NAME ] [ --version ] [ -w, --interactive, --confirmation ] [
    -W, --verify  ] [ --exclude FILE ] [ -X, --exclude-from FILE ] [ -Z, --compress,
    --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip   ] [ --use-compress-program PROG ] [ --block-
    compress ] [ -[0-7][lmh]   ]

    filename1 [ filename2, ... filenameN ]

    directory1 [ directory2, ...directoryN ]

LEÍRÁS
    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a tar GNU változatáról szól. Ez egy olyan archiváló program, amely arra
    készült, hogy egy ún.  tarfile -ban fájlokat tudjon tárolni, illetve onnan kiszedni. A
    tarfile létrehozható szalagos meghajtón (tape drive), de szokás normál fájlba is írni.

    A tar első argumentuma a Acdrtux közül valamelyik kell legyen, és ezt választható opciók
    követhetik. A tar utolsó argumentumai azok a fájlok vagy könyvtárak, melyeket archiválni
    kell. Könyvtárnév használata mindig azt eredményezi, hogy az alatta levő alkönyvtárak is
    rekurzívan csatolódnak az archív fájlhoz.

PARANCSBETŰK
    A következő opciók közül egynek használata kötelező:

    -A, --catenate, --concatenate
       tar fájlokat csatol egy archív fájlhoz

    -c, --create
       új archív fájlt hoz létre

    -d, --diff, --compare
       megkeresi az archív fájl és a fájlrendszer közti különbségeket

    --delete
       töröl az archív fájlból (mágnesszalag esetén nem használható!)

    -r, --append
       fájlokat csatol az archív fájl végéhez

    -t, --list
       az archív fájl tartalmát listázza

    -u, --update
       csak azokat a fájlokat csatolja, amelyek újabbak, mint a már archivált változataik

    -x, --extract, --get
       kicsomagolja a fájlokat az archív fájlból

EGYÉB OPCIÓK
    --atime-preserve
       nem változtatja meg a fájlok elérési időpontjait (acces time)

    -b, --block-size N
       Nx512 bájtos blokkokat használ (alapértelmezés: N=20)

    -B, --read-full-blocks
       olvasás közbeni újrablokkosítás (4.2BSD csövek olvasásához)

    -C, --directory DIR
       a DIR könyvtárra vált először

    --checkpoint
       az archív fájl olvasásakor kiírja a könyvtárneveket

    -f, --file [HOSTNAME:]F
       a megadott F fájl- illetve eszköznevet használja (alapértelmezés: /dev/rmt0)

    --force-local
       az archív fájl helyi, még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz

    -F, --info-script F --new-volume-script F
       szkriptet futtat minden szalag végén (magában foglalja -M-et)

    -G, --incremental
       a  régi GNU növekményes mentés (incremental backup) formátumot használja a
       létrehozáskor, listázáskor, kibontáskor

    -g, --listed-incremental F
       az új GNU növekményes mentés formátumot használja a létrehozáskor, listázáskor,
       kibontáskor

    -h, --dereference
       nem a szimbolikus kötésekre, hanem az általuk mutatott fájlra végzi el a műveletet.

    -i, --ignore-zeros
       figyelmen kívül hagyja a 0-kból álló blokkokat (ez általában fájlvéget jelent)

    --ignore-failed-read
       olvashatatlan fájlok esetén is 0 állapottal lép ki

    -k, --keep-old-files
       megtartja a régi fájlokat, nem írja felül az archívból

    -K, --starting-file F
       az archívumbeli F fájlnál kezdi a műveleteket

    -l, --one-file-system
       az archív fájl létrehozásakor a helyi fájlrendszeren belül marad

    -L, --tape-length N
       szalagcsere N*1024 bájt írása után

    -m, --modification-time
       nem bontja ki a módosítási időt

    -M, --multi-volume
       többkötetes archívum létrehozása, listázása vagy kibontása

    -N, --after-date DATE, --newer DATE
       csak a DATE-nél újabb fájlokat tárolja

    -o, --old-archive, --portability
       V7 formátumú archívum írása ANSI helyett

    -O, --to-stdout
       a kicsomagolt fájlok a szabványos kimenetre kerülnek

    -p, --same-permissions, --preserve-permissions
       kicsomagol minden védelmi információt

    -P, --absolute-paths
       nem szedi le a bevezető `/' jeleket a fájlnevekről

    --preserve
       ugyanaz, mint -p -s

    -R, --record-number
       az üzenetekkel együtt az archív fájlon belüli rekordszámot is mutatja

    --remove-files
       az archívumba való betétel után törli a fájlokat

    -s, --same-order, --preserve-order
       a kibontandó nevek sorozata úgy rendezett, hogy megfeleljen az archívumnak

    --same-owner
       a kicsomagolt fájlokat azonos tulajdonossal hozza létre

    -S, --sparse
       a ritka fájlokat (sparse files) hatékonyan kezeli

    -T, --files-from F
       az F fájlból veszi a kibontandó vagy létrehozandó fájlok listáját

    --null
       null-határolt (null-terminated) neveket olvas; -C-t kikapcsolja

    --totals
       a --create-tel kiírt bájtok összes számát kinyomtatja

    -v, --verbose
       a feldolgozott fájlokat beszédesen listázza

    -V, --label NAME
       NAME kötegnévvel (volume name) hoz létre archívumot

    --version
       kiírja a tar verziószámát

    -w, --interactive, --confirmation
       minden akció előtt megerősítést vár

    -W, --verify
       megkísérli az archívum ellenőrzését írás után

    --exclude FILE
       kizárja a FILE fájlt

    -X, --exclude-from FILE
       kizárja a FILE-ban szereplő fájlokat

    -Z, --compress, --uncompress
       az archívumot a 'compress'-en át szűri

    -z, --gzip, --ungzip
       az archívumot a 'gzip'-en át szűri

    --use-compress-program PROG
       az archívumot a 'PROG' programon át szűri; a PROG-nak kell legyen -d kapcsolója a
       kicsomagolásra

    --block-compress
       a tömörítőprogram kimenetét blokkosítja szalagos egység használatához

    -[0-7][lmh]
       megadja a meghajtót és a sűrűséget

MAGYAR FORDÍTÁS
    Horváth András <horvatha (kukac) rs1.szif (pont) hu>

                    22 September 1993                 TAR(1)

 

 

Súgó kimenet

tar --help
Használat: tar [KAPCSOLÓ...] [FÁJL]...
A GNU „tar” több fájlt egyetlen szalagos vagy lemezes archívumba ment
és képes az egyes fájlokat helyreállítani az archívumból.

Például:
 tar -cf archívum.tar foo bar # Létrehozza az archívum.tar fájlt a foo
                és bar fájlokból.
 tar -tvf archívum.tar    # Részletesen felsorolja az archívum.tar
                  fájljait.
 tar -xf archívum.tar     # Kibontja az összes fájlt az archívum.tar
                  fájlból.

 Helyi fájlnévválasztás:

   --add-file=FÁJL    az adott FÁJL hozzáadása az archívumhoz
               (hasznos, ha neve kötőjellel kezdődik)
 -C, --directory=KÖNYVTÁR váltás a KÖNYVTÁR könyvtárba
   --exclude=MINTA    a MINTAKÉNT megadott fájlok kihagyása
   --exclude-backups   mentési és zárolási fájlok kihagyása
   --exclude-caches    a CACHEDIR.TAG-et tartalmazó könyvtárak
               tartalmának kihagyása, a címkefájl
               kivételével
   --exclude-caches-all  a CACHEDIR.TAG-et tartalmazó könyvtárak
               kihagyása
   --exclude-caches-under a CACHEDIR.TAG-et tartalmazó könyvtárak alatt
               minden kihagyása
   --exclude-ignore=FÁJL kizáró minták olvasása minden egyes
               könyvtárhoz a FÁJLBÓL, ha létezik
   --exclude-ignore-recursive=FÁJL
               kizáró minták olvasása minden egyes
               könyvtárhoz és annak alkönyvtáraihoz a
               FÁJLBÓL, ha létezik
   --exclude-tag=FÁJL  a FÁJLT tartalmazó könyvtárak tartalmának
               kihagyása, a FÁJL kivételével
   --exclude-tag-all=FÁJL  a FÁJLT tartalmazó könyvtárak kihagyása
   --exclude-tag-under=FÁJL  a FÁJLT tartalmazó könyvtárak alatt
               minden kihagyása
   --exclude-vcs     verziókezelő rendszer könyvtárainak kihagyása
              
   --exclude-vcs-ignores kizárási minták olvasása a VCS ignore
               fájlokból
   --no-null       a korábbi --null kapcsoló hatásának
               letiltása
   --no-recursion     ne lépjen be automatikusan a könyvtárakba
   --no-unquote      ne szüntesse meg a bemeneti fájl vagy tagnevek
               idézettségét
   --no-verbatim-files-from  a -T a kötőjellel kezdődő fájlneveket
               kapcsolónak tekinti (alapeset)
   --null         a -T nullal lezárt neveket olvas, következik
               belőle a --verbatim-files-from
   --recursion      belépés a könyvtárakba rekurzívan
               (alapértelmezett)
 -T, --files-from=FÁJL   kibontandó nevek lekérdezése vagy létrehozás
               a FÁJLBÓL
   --unquote       a bemeneti fájl vagy tagnevek idézettségének
               megszüntetése (alapértelmezett)
   --verbatim-files-from a -T változatlan fájlneveket olvas (nincs
               kapcsolókezelés)
 -X, --exclude-from=FÁJL  a FÁJLBAN megadott minták kihagyása

 Fájlnévillesztés beállításai (érintik mind a kihagyási, mind a
 felvételi mintákat):

   --anchored       a minták illesztése a fájlnevek elejére
   --ignore-case     kis- és nagybetűk figyelmen kívül hagyása
   --no-anchored     a minták illesztése bármely „/” után
               (alapértelmezett kihagyáskor)
   --no-ignore-case    kis- és nagybetűkre érzékeny illesztés
               (alapértelmezett)
   --no-wildcards     szó szerinti karakterlánc-illesztés
   --no-wildcards-match-slash  a helyettesítő karakterek nem illeszkednek
               a „/” jelre
   --wildcards      helyettesítő karakterek használata
               (alapértelmezett kihagyáskor)
   --wildcards-match-slash  a helyettesítő karakterek illeszkednek a
               „/” jelre (alapértelmezett kihagyáskor)

 Fő működési mód:

 -A, --catenate, --concatenate  tar fájlok hozzáfűzése egy archívumhoz
 -c, --create        új archívum létrehozása
 -d, --diff, --compare   különbségek keresése az archívum és a
               fájlrendszer között
   --delete        törlés az archívumból (szalagon nem
               működik!)
 -r, --append        fájlok hozzáfűzése egy archívum végéhez
 -t, --list         felsorolja egy archívum tartalmát
   --test-label      az archívum kötetcímkéjének tesztelése és
               kilépés
 -u, --update        csak az archívumban lévő másolatnál újabb
               fájlok hozzáfűzése
 -x, --extract, --get    fájlok kibontása egy archívumból

 Műveletmódosítók:

   --check-device     eszközszámok ellenőrzése növekményes
               archívumok létrehozásakor (alapértelmezett)
 -g, --listed-incremental=FÁJL  új GNU formátumú növekményes mentés
               kezelése
 -G, --incremental     régi GNU formátumú növekményes mentés
               kezelése
   --hole-detection=TÍPUS  lyukfelismerési módszer
   --ignore-failed-read  ne lépjen ki nem nulla értékkel ha a fájl
               olvashatatlan
   --level=SZÁM     kiíratási szint a létrehozott listázott
               növekményes archívumhoz
 -n, --seek         az archívum kereshető
   --no-check-device   ne ellenőrizze az eszközszámokat növekményes
               archívumok létrehozásakor
   --no-seek       az archívumban nem lehet pozicionálni
   --occurrence[=SZÁM]                az archívum minden egyes fájljának csak a
               SZÁM-adik előfordulásának feldolgozása. Ez a
               kapcsoló csak a --delete, --diff, --extract vagy
               --list alparancsok egyikével használható és
               csak akkor, ha egy fájllista kerül átadásra a
               parancssoron vagy a -T kapcsolón keresztül. A
               SZÁM alapértelmezett értéke az 1.
   --sparse-version=MAGAS[.ALACSONY]
               a használandó ritka formátum verziójának
               beállítása (magával vonja
 a --sparse kapcsolót)
 -S, --sparse        ritka fájlok hatékony kezelése

 Felülírás felügyelete:

 -k, --keep-old-files    ne cserélje a meglévő fájlokat kibontáskor,
               kezelje ezeket hibaként
   --keep-directory-symlink  könyvtárakra mutató meglévő szimlinkek
               megőrzése kibontáskor
   --keep-newer-files   ne cserélje az archív változatuknál újabb
               meglévő fájlokat
   --no-overwrite-dir   meglévő könyvtárak metaadatainak megőrzése
   --one-top-level[=KÖNYVTÁR]
               alkönyvtár létrehozása a laza fájlok
               kibontásának elkerüléséhez
   --overwrite      meglévő fájlok felülírása kibontáskor
   --overwrite-dir    meglévő könyvtárak metaadatainak felülírása
               kibontáskor (alapértelmezett)
   --recursive-unlink   hierarchiák kiürítése könyvtár kibontása
               előtt
   --remove-files     fájlok eltávolítása azok archívumhoz adása
               után
   --skip-old-files    ne cserélje a meglévő fájlokat kibontáskor,
               szó nélkül hagyja ki ezeket
 -U, --unlink-first     minden egyes fájl eltávolítása a rá
               történő kibontás előtt
 -W, --verify        kísérlet az archívum ellenőrzésére annak
               kiírása után

 Kimeneti adatfolyam kiválasztása:

   --ignore-command-error utódok kilépési kódjainak figyelmen kívül
               hagyása
   --no-ignore-command-error  az utódok nem nulla kilépési kódjainak
               kezelése hibaként
 -O, --to-stdout      fájlok kibontása a szabványos kimenetre
   --to-command=PARANCS  kibontott fájlok továbbítása másik program
               számára

 Fájlattribútumok kezelése:

   --atime-preserve[=MÓDSZER]
               a kiíratott fájlok hozzáférési időpontjainak
               megőrzése, vagy az időpontok olvasás után
               történő visszaállításával
               (MÓDSZER='replace'; alapértelmezett) vagy az
               időpontok be nem állításával az első helyen
               (MÓDSZER='system')
   --clamp-mtime     only set time when the file is more recent than
               what was given with --mtime
   --delay-directory-restore  kibontott könyvtárak módosítási idői
               és jogosultságai beállításának
               késleltetése a kibontás befejeztéig
   --group=NÉV      a NÉV kényszerítése a hozzáadott fájlok
               csoportjaként
   --group-map=FÁJL   a FÁJL használata a fájltulajdonos GID-ek és
               nevek leképezésére
   --mode=MÓDOSÍTÁSOK a (szimbolikus) mód módosítások
               kényszerítése a hozzáadott fájlokra
   --mtime=DÁTUM-VAGY-FÁJL  a DÁTUM-VAGY-FÁJL dátumnál újabb fájlok
               mtime értékének beállítása
 -m, --touch        ne bontsa ki a fájl módosításának
               időpontját
   --no-delay-directory-restore
               a --delay-directory-restore kapcsoló hatásának
               megszüntetése
   --no-same-owner    fájlok kibontása a saját nevében
               (alapértelmezett normál felhasználóknak)
   --no-same-permissions a felhasználó umask értékének alkalmazása a
               jogosultságok kibontásakor az archívumból
               (alapértelmezett az egyszerű felhasználók
               számára)
   --numeric-owner    mindig számok használata a felhasználó- vagy
               csoportnevekhez
   --owner=NÉV      a NÉV kényszerítése a hozzáadott fájlok
               tulajdonosaként
   --owner-map=FÁJL   a FÁJL használata a fájltulajdonos UID-ek és
               nevek leképezésére
 -p, --preserve-permissions, --same-permissions
               a fájl jogosultságaival kapcsolatos
               információk kibontása (alapértelmezett a
               rendszergazda számára)
   --same-owner      próbálja az archívumban létezővel azonos
               tulajdonossal kibontani a fájlokat
               (alapértelmezett a rendszergazdának)
 -s, --preserve-order, --same-order
               a tagargumentumok ugyanabban a sorrendben
               kerülnek felsorolásra, mint az archívum
               fájljai
   --sort=SORREND     könyvtárrendezési sorrend: nincs
               (alapértelmezett), név vagy inode

 Kiterjesztett fájlattribútumok kezelése:

   --acls         A POSIX ACL-ek támogatásának bekapcsolása
   --no-acls       A POSIX ACL-ek támogatásának kikapcsolása
   --no-selinux      A SELinux kontextustámogatás kikapcsolása
   --no-xattrs      Kiterjesztett attribútumok támogatásának
               kikapcsolása
   --selinux       A SELinux kontextustámogatás bekapcsolása
   --xattrs        Kiterjesztett attribútumok támogatásának
               engedélyezése
   --xattrs-exclude=MASZK Adja meg az xattr kulcsok kihagyási mintáját
   --xattrs-include=MASZK Adja meg az xattr kulcsok felvételi mintáját

 Eszköz kiválasztása és váltása:

 -f, --file=ARCHÍVUM    az ARCHÍVUM archívumfájl vagy -eszköz
               használata
   --force-local     az archívumfájl helyi, még ha tartalmaz is
               kettőspontot
 -F, --info-script=NÉV, --new-volume-script=NÉV
               parancsfájl futtatása minden egyes szalag
               végén (-M esetén)
 -L, --tape-length=SZÁM  szalagváltás a SZÁM x 1024 bájt kiírása
               után
 -M, --multi-volume     többkötetes archívum
               létrehozása/listázása/kibontása
   --rmt-command=PARANCS az adott rmt PARANCS használata az rmt helyett
   --rsh-command=PARANCS a távoli PARANCS használata az rsh helyett
   --volno-file=FÁJL   a FÁJLBAN található számú kötet
               használata/frissítése

 Eszközblokkolás:

 -b, --blocking-factor=BLOKK  rekordonként BLOKK x 512 bájt
 -B, --read-full-records  újrablokkolás olvasáskor (4.2BSD csövekhez)
 -i, --ignore-zeros     nullázott blokkok (EOF) mellőzése az
               archívumban
   --record-size=SZÁM  SZÁM bájt rekordonként, az 512 többszöröse

 Archívumformátum kiválasztása:

 -H, --format=FORMÁTUM   az adott formátumú archívum létrehozása

 A FORMÁTUM a következők egyike:

  gnu           GNU tar 1.13.x formátum
  oldgnu          A tar <= 1.12 által használt GNU formátum
  pax           POSIX 1003.1-2001 (pax) formátum
  posix          azonos a pax formátummal
  ustar          POSIX 1003.1-1988 (ustar) formátum
  v7            régi V7 tar formátum

   --old-archive, --portability
               azonos a --format=v7 formátummal
   --pax-option=kulcsszó[[:]=érték][,kulcsszó[[:]=érték]...
               a pax kulcsszavak irányítása
   --posix        azonos a --format=posix formátummal
 -V, --label=SZÖVEG    archívum létrehozása a SZÖVEG kötetnévvel.
               Listázáskor vagy kibontáskor használja a
               kötetnév keresési mintájaként a SZÖVEGET

 Tömörítési kapcsolók:

 -a, --auto-compress    archívum kiterjesztésének használata a
               tömörítőprogram meghatározására
 -I, --use-compress-program=PROG
               tömörítése a PROG használatával (el kell
               fogadnia a -d kapcsolót)
 -j, --bzip2        az archívum tömörítése a(z) bzip2
               használatával
 -J, --xz          az archívum tömörítése a(z) xz
               használatával
   --lzip         az archívum tömörítése a(z) lzip
               használatával
   --lzma         az archívum tömörítése a(z) xz
               használatával
   --lzop         az archívum tömörítése a(z) xz
               használatával
   --no-auto-compress   ne használja az archívum kiterjesztését a
               tömörítőprogram meghatározására
 -z, --gzip, --gunzip, --ungzip  az archívum tömörítése a(z) gzip
               használatával
 -Z, --compress, --uncompress  az archívum tömörítése a(z) compress
               használatával

 Helyi fájlválasztás:

   --backup[=FELÜGYELET] mentés eltávolítás előtt, a FELÜGYELET
               verzió kiválasztása
 -h, --dereference     szimbolikus linkek követése; az általuk
               mutatott fájlok archiválása és kiíratása
   --hard-dereference   közvetlen linkek követése; az általuk mutatott
               fájlok archiválása és kiíratása
 -K, --starting-file=TAGNÉV  kezdés a TAGNÉV tagnál az archívum
               olvasásakor
   --newer-mtime=DÁTUM  dátum és idő összehasonlítása ha csak a
               dátum módosult
 -N, --newer=DÁTUM-VAGY-FÁJL, --after-date=DÁTUM-VAGY-FÁJL
               csak a DÁTUM-VAGY-FÁJL dátumnál újabb fájlok
               tárolása
   --one-file-system   az archívum létrehozásakor maradjon a helyi
               fájlrendszeren
 -P, --absolute-names    ne vágja le a kezdő „/” jelet a
               fájlnevekből
   --suffix=KARAKTERLÁNC mentés eltávolítás előtt, a szokásos utótag
               („~”, hacsak a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX
               környezeti változó nem bírálja felül)
               felülbírálása

 Fájlnév-átalakítások:

   --strip-components=SZÁM  a fájlnevek SZÁM darab kezdő
               összetevőjének levágása kibontáskor
   --transform=KIFEJEZÉS, --xform=KIFEJEZÉS
               A KIFEJEZÉS sed helyettesítőkifejezés
               használata fájlnevek átalakítására

 Informatív kimenet:

   --checkpoint[=SZÁM]  előrehaladási üzenetek megjelenítése minden
               SZÁM. rekordnál (alapértelmezés: 10)
   --checkpoint-action=MŰVELET
               a MŰVELET végrehajtása minden
               ellenőrzőponton
   --full-time      fájl módosítási idejének kiírása teljes
               pontossággal
   --index-file=FÁJL   bőbeszédű kimenet küldése a FÁJLBA
 -l, --check-links     üzenet kiírása, ha nem minden link került
               kiíratásra
   --no-quote-chars=KARAKTERLÁNC
               a KARAKTERLÁNCBÓL származó karakterek
               idézésének letiltása
   --quote-chars=KARAKTERLÁNC
               a KARAKTERLÁNCBÓL származó karakterek
               kiegészítő idézése
   --quoting-style=STÍLUS  az idézési stílus beállítása, az
               érvényes STÍLUS értékeket lásd alább
 -R, --block-number     az archívumon belüli blokkszám megjelenítése
               minden egyes üzenettel
   --show-defaults    a tar alapértelmezéseinek megjelenítése
   --show-omitted-dirs  listázáskor vagy kibontáskor minden egyes, a
               keresési feltételnek meg nem felelő könyvtár
               listázása
   --show-snapshot-field-ranges
               érvényes tartományok megjelenítése a
               pillanatkép-fájl mezőkhöz
   --show-transformed-names, --show-stored-names
               fájl- vagy archívumnevek megjelenítése
               átalakítás után
   --totals[=SZIGNÁL]  a bájtok teljes számának megjelenítése az
               archívum feldolgozása után egy argumentummal
               hívva kiírja a bájtok teljes számát ezen
               SZIGNÁL megkapásakor. Az engedélyezett
               szignálok: SIGHUP, SIGQUIT, SIGINT, SIGUSR1 és
               SIGUSR2; a SIG előtag nélküli nevek is
               elfogadottak
   --utc         a fájlmódosítási idők kiírása UTC szerint
 -v, --verbose       feldolgozott fájlok bőbeszédű listázása
   --warning=KULCSSZÓ  figyelmeztetés felügyelete
 -w, --interactive, --confirmation
               megerősítés kérése minden egyes művelethez

 Kompatibilitási kapcsolók:

 -o             létrehozáskor megegyezik a --old-archive
               kapcsolóval; kibontáskor a --no-same-owner
               kapcsolóval

 Egyéb kapcsolók:

 -?, --help         ezen súgószöveg megjelenítése
   --restrict       néhány potenciálisan káros kapcsoló
               használatának letiltása
   --usage        rövid használati utasítás megjelenítése
   --version       a programverzió kiírása

A hosszú kapcsolók kötelező vagy elhagyható argumentumai a megfelelő
rövid kapcsolókhoz is kötelezőek vagy elhagyhatóak.

 A biztonsági mentés utótagja „~”, hacsak nem változtatja meg a
„--suffix”
vagy a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX segítségével.
A verziófelügyelet a --backup vagy a VERSION_CONTROL segítségével
kezelheti,
az értékek:
 none, off    soha ne mentsen
 t, numbered   számozott mentések létrehozása
 nil, existing  számozott, ha már létezik számozott mentés,
         egyébként egyszerű
 never, simple  mindig egyszerű mentés létrehozása

A --quoting-style kapcsoló érvényes paraméterei:

 literal
 shell
 shell-always
 c
 c-maybe
 escape
 locale
 clocale

*Ezen* tar alapértelmezései:
--format=gnu -f- -b20 --quoting-style=escape --rmt-command=/usr/lib/tar/rmt
--rsh-command=/usr/bin/rsh

 

Kapcsolódó tartalom

 • ...

 

Címkék