tput

Tartalom

 

Adatok

Verziószám: ncurses 6.0.20161126 (Debian 9-ben)

A tput parancs segítségével olvashatjuk ki és írhatjuk a terminál jellemzőit.

 

 

Man oldal kimenet

man tput
tput(1)            General Commands Manual           tput(1)

NÉV
    tput - inicializál (beállít) egy terminált vagy lekérdezi a terminfo-t
    adatbázist

ÁTTEKINTÉS
    tput [-Ttípus] képleír [paraméterek ... ]
    tput [-Ttípus] init
    tput [-Ttípus] reset
    tput [-Ttípus] teljesnév
    tput -S <<

LEÍRÁS
    A tput segédprogram a terminfo-t (terminál adatbázis) használja arra, hogy
    az egyes terminálfüggő informácókat elérhetővé tegye a shell (ld. sh(1))
    számára a terminál beállításához. Képes továbbá visszaadni a kért terminál
    típus teljes nevét. A tput output-jaként egy karakterláncot ad vissza ha a
    kért jellemző (képesség leíró) string típusú vagy egy egész értéket ha az
    egész szám jellegű. Ha a kért jellemző logikai típusú, akkor a tput
    egyszerűen beállítja a visszatérési értéket (0-IGAZ ha  a  terminál
    rendelkezik a szóban forgó képességgel, 1-HAMIS ha nem) és nem generál
    kimenő adatot. A felhasználó mielőtt használná a szabványos kimeneten
    visszakapott értéket, ellenőrizni kell a kilépési értékét [$?, ld. sh(1)],
    hogy az 0-e. (ld. ILÉPÉSI ÉRTÉK és DIAGNOSZTIKA részek). A képességek és a
    hozzájuk rendelt capname-ek teljes listáját ld.: terminfo(5).

    -Ttípus
       a terminál típusát jelzi. Rendes körülmények között ez az opció
       szükségtelen, mert az alapértelmezett érték a TERM környezeti
       változóban található.  Ha a -T meg van adva, akkor a LINES és
       COLUMNS shell változók nem lesznek figyelembe véve és nem kerül
       lekérdezésre az aktuális képernyőméret az operációs rendszertől.

    képleíró
       a terminfo adatbázisból kért jellemző neve.

    paraméterek
       Ha a tulajdonság string típusú, ami paramétereket igényel, akkor a
       paraméterek argumentum átadásra kerül a string-nek. Minden numerikus
       argumentum mint szám kerül átadásra.

    -S   lehetővé teszi egynél több jellemző lekérését egy meghívás során. A
       jellemzők ekkor a szabványos  bemenetről  jönnek  és  nem  a
       parancssorból  (ld.  példa).  Egy  sorban  csak  egy képleíró
       engedélyezett. Az -S opció megváltoztatja a kilépési  értékek
       jelentését (ld. KILÉPÉSI ÉRTÉKEK rész).

    init  Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhsználó termináljához
       tartozó bejegyzés (ld. -TtípusR, fent), akkor a következő történik:
       (1) a terminál inicializáló string-je (ha van ilyen) lesz az output
       (is1, is2, is3, if, iprog), (2) egyéb a bejegyzésben meghatározott
       késedelem (pl. új sor) a tty meghajtóban lesz beállítva, (3) a
       tabulátor beállítások az adatbázis bejegyzésnek megfelelően kerülnek
       ki- vagy bekapcsolásra és (4) ha nincsenek tabulátor beállítások,
       akkor az alapértelmezett tabulátorpozíciók kerülnek beállításra
       (minden  8.  karakterpozíció).  Ha a bejegyzés nem tartakmaz
       információt a  fenti  tevékenységek  valamelyikéhez,  akkor  a
       tevékenység nem hajtódik végre.

    reset az inicializáló string kiadása helyett a terminál reset-stringje
       kerül a kimenetre (rs1, rs2, rs3, rf) ha az létezik. Ha reset-string
       nincs, de inicializáló van, akkor az kerül a kimenetre. Egyébként a
       reset azonos az init-tel.

    teljesnév
       Ha a terminfo adatbázis létezik és van a felhasználó termináljának
       megfelelő bejegyzés (ld. -Ttípus, fent), akkor a terminál neve fog
       megjelenni. A név az utolsó név a terminfo adatbázis terminált leíró
       első sorbában [ld. term(5)].

PÉLDÁK
    tput init
      Inicializálja  a  terminált  a  TERM környezeti változóban lévő
      termináltípusnak megfelelően. Ez a sor nem árt ha szerepel  a
      felhasználó ahogy az a profile(4) oldalon olvasható.

    tput -T5620 reset
      alapállapotba hoz egy AT&T 5620-as terminált és felülírja a terminál
      típusát a TERM változóban.

    tput cup 0 0
      egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, amely 0. sor 0. oszlopába (a
      képernyő bal felső sarka, általában "home" pozíciónak nevezik) viszi a
      kurzort.

    tput clear
      egy képernyőtörlés szekvenciát küld a terminálnak.

    tput cols
      kiírja az aktuális terminál oszlopainak számát.

    tput -T450 cols
      Kiírja a 450-es terminál oszlopainak számát.

    tput bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
      a bold shell változóba a terminálnak megfelelő "kiemelt-mód" kezdete
      karaktersorozatot, az offbold shell változóba a "kiemelt-mód" vége
      szekvenciát teszi. Ezt esetleg követheti egy prompt: echo "${bold}
      Kérem írja be a nevét: ${offbold}\c"

    tput hc
      az kilépési kód jelzi, hogy a terminál hardcopy terminál-e

    tput cup 23 4
      egy olyan szekvenciát küld a terminálnak, ami a kurzort 23. sor, 4.
      pozíciójába mozgatja.

    tput longname
      a TERM környezeti változóban specifikált terminál típushoz tartozó
      teljes nevet írja ki a terminfo adatbázis bejegyzéséből.

    tput -S <<!
    > clear
    > cup 10 10
    > bold
    > !

      Ez egy példa arra, hogy hogyan lehet több műveletet elvégezni egy
      hívással. A példa letörli a képernyőt, a 10. sor 10. pozíciójába viszi
      a kurzort és bekapcsolja a félkövér (kiemelt fényesség) módot. A
      felsorolást a külön sorba írt felkiáltójel (!) zárja.

FÁJLOK
    /usr/share/terminfo
       lefordított terminál leíró adatbázis

    /usr/include/curses.h
       ncurses(3NCURSES) header fájl

    /usr/include/term.h
       terminfo header fájl

    /usr/share/tabset/*
       tabulátorbeállítások a terminálokhoz olyan formátumban, hogy az
       megfeleljen a terminálon való megjelenítésnek (escape szekvenciák,
       amelyek beállítják a margókat és a tabulátorpozíciókat); részletesen
       a "Tabulátorok és Inicializálás" terminfo(4) részében.

LÁSD MÉG
    clear(1),  stty(1),  tabs(5).   profile(5),  terminfo(4)  Rendszer
    Adminisztrátorok  kézikönyvében.  A  Programozók  Segédlet-ének  10.
    fejezetében.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK (EXIT CODE)
    Ha a capname logikai típusú, akkor az érték 0 TRUE esetén és 1 FALSE esetén
    kivéve, ha a az -S opció be van kapcsolva.

    Ha a capname karakterlánc típusú, akkor 0 jelzi, hogy ez a képesség
    definiálva van ennél a terminál típusnál (az értéke a szabványos kimeneten
    jelenik meg); 1 jelzi, hogy ez a képesség nincs definiálva ennél a terminál
    típusnál (a szabványos kimeneten 0 jelenik meg).

    Ha a capname logikai vagy karakteres típusú és a -S opciót használjuk,
    akkor 0 jelzi, hogy minden sor sikeres volt. Nem jelzi, hogy melyik sor
    végrehajtása volt sikertelen, így az 1-es érték sohasem jelenik meg, a 2, 3
    és 4 kódok jelentése a szokásos.

    Ha a capname egész típusú, akkor az érték mindig 0 akár definiálva van az
    adott képesség akár nem. A felhasználó úgy tudhatja ezt meg, hogy ellenőrzi
    a szabványos kimenetet. A -1 azt jelzi, hogy a jellemző nincs definiálva az
    adott terminál típushoz.

    Bármely más érték valamilyen hibát jelez; lásd a HIBÁK részt.

DIAGNOSZTIKÁK
    A tput a követkző hibaüzeneteket és hozzájuk tartozó kilépési értékeket
    adja.

    kilépési érték hibaüzenet
    0 (a capname egy egész érték, ami nincs meghatározva ehhez a
        terminálhoz a terminfo(5) adatbázisban, pl.
        tput -T450 lines és tput -T2621 xmc)
    1 nem ír ki hibaüzenetet, ld. KILÉPÉSI ÉRTÉK-ok rész.
    2 használati hiba
    3R ismeretlen terminál típus, vagy nincs terminfo adatbázis.
    4 ismeretlen terminfo képességnév

ÁTJÁRHATÓSÁG
    A longname és -S opciókat valamint a cup példánál használt paraméterezési
    lehetőségeket a BSD és az AT&T/USD SVr4 előtti verziói nem támogatják.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Szalay Attila <sasa (kukac) sophia.jpte.hu>

                                      tput(1)

 

 

Kapcsolódó tartalom

 

Címkék