nproc

Tartalom

 

Adatok

Licenc: GNU GPLv3+
Verziószám: (GNU coreutils) 8.26 (Debian 9 Stretch-ben)
Fejlesztő/tulajdonos: Free Software Foundation, Inc.

Rövid leírás:

A parancs segítségével lekérdezhetjük az aktuális folyamat által elérhető feldolgozóegységek (processzormagok/szálak) számát.

 

 

Man oldal kimenet

man nproc
NPROC(1)                             User Commands                             NPROC(1)

NAME
       nproc - print the number of processing units available

SYNOPSIS
       nproc [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the number of processing units available to the current process, which may
       be less than the number of online processors

       --all  print the number of installed processors

       --ignore=N
              if possible, exclude N processing units

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by Giuseppe Scrivano.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report nproc translation bugs to <http://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version
       3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
       This  is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO
       WARRANTY, to the extent permitted by law.

SEE ALSO
       Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
       or available locally via: info '(coreutils) nproc invocation'

GNU coreutils 8.26                   February 2017                             NPROC(1)

 

 

Súgó kimenet

nproc --help
Használat: nproc [KAPCSOLÓ]…
Az aktuális folyamat által elérhető feldolgozóegységek számának kiírása
ez kisebb lehet az elérhető processzorok számánál

     --all       a beépített processzorok számának kiírása
     --ignore=N  ha lehetséges, N feldolgozóegység figyelmen kívül hagyása
      --help     ezen súgó megjelenítése és kilépés
      --version  verzióinformációk megjelenítése és kilépés

A(z) GNU coreutils online súgója: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
A(z) nproc fordítási hibái a <http://bug.openscope.org/> címen jelenthetők.
Teljes dokumentáció itt: <http://www.gnu.org/software/coreutils/nproc>
vagy helyileg elérhető: info '(coreutils) nproc invocation'

 

Kapcsolódó tartalom

  •  

 

Címkék