mount

Tartalom

 

Adatok

Verziószám: 2.29.2

 

 

Man oldal kimenet

man mount
MOUNT(8)              Linux Programmer's Manual              MOUNT(8)

NÉV
    mount - fájlrendszert csatlakoztat (mount-ol)

ÁTTEKINTÉS
    mount [-hV]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t vfstype]
    mount [-fnrsvw] [-o options [,...]] device | dir
    mount [-fnrsvw] [-t vfstype] [-o options] device dir

LEÍRÁS
    Egy Unix rendszeren elérhető összes fájl egy nagy, faszerkezetű, hierarchikus rendszerben
    van elhelyezve, amely a / könyvtárból gyökerezik. Az innét elérhető fájlok azonban több
    eszközön helyezkedhetnek el. A mount parancs arra szolgál, hogy egy eszközön található
    fájlrendszert ebbe a nagy fastruktúrába bekapcsoljunk. Ezzel ellentétes értelmű az
    umount(8) , ami a lecsatolásra szolgál.

    A mount szokásos formája:
       mount -t type device dir
    Ez arra utasítja a kernelt, hogy a device eszközön talált type típusú fájlrendszet a dir
    könyvtárhoz csatolja. A dir esetleges korábbi tartalma, tulajdonosa és módjai eltűnnek
    amíg ez a fájlrendszer csatolva marad, és a dir elérési út a device -on található
    fájlrendszernek felel meg.

    A hívás három formája ténylegesen nem csatol semmit:
       mount -h
    segítő üzenetet ad;
       mount -V
    a program verzióját írja ki; és a
       mount [-t type]
    listázza a csatolt (type típusú) fájlrendszereket. (Lásd lentebb.)

    A proc fájlrendszer nincs kapcsolatban egy speciális eszközzel, és csatolásakor egy
    tetszőleges kulcsszó, mint pl. a proc használható az eszközmegadás helyett. (A szokásos
    none választás kevessé szerencsés: a umount `none busy' hibaüzenete félreérthető lehet.

    A legtöbb eszközt egy fájlnév jelzi, amely egy blokkos speciális eszközre mutat, mint pl.
    /dev/sda1 de van más lehetőség is. Például az NFS (Network File System=Hálózati
    Fájlrendszer) csatolásakor a device lehet ilyesmi is: knuth.cwi.nl:/dir.  Lehetséges a
    kötetcímkével vagy az UUID-vel is hivatkozni a blokkos különleges eszközökre. (Lásd később
    a -L és -U kapcsolókat.)

    A /etc/fstab fájl (lásd fstab(5) ), tartalmazhat olyan sorokat, melyek azt írják le, hogy
    mely eszközöknek melyik a szokásos csatolási pontja és csatolási opciói. Ezt a fájlt
    háromféleképpen lehet használni:

    (i) A
       mount -a [-t type]
    parancs (mely többnyire rendszerindító szkriptekben fordul elő) az fstab -ban felsorolt
    összes fájlrendszer csatolását eredményezi a megadott opciókkal, kivéve, ha a megfelelő
    sor tartalmazza a noauto kulcsszót. A -F opció használata esetén a parancs több
    alprocesszt indít (fork), így a fájlrendszerek egyidejűleg kerülnek csatolásra.

    (ii) Amikor egy, az fstab -ban szereplő fájlrendszert csatolunk, elegendő csak az eszközt,
    vagy csak a csatolási pontot megadni.

    (iii) Alapvetően csak a rendszergazda (superuser) tud fájlrendszert csatolni, de ha az
    fstab megfelelő sora tartalmazza a user opciót, akkor bárki csatolhatja a megfelelő
    rendszert.

    Így pl. egy
       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    sor az fstab fájlban azt eredményezi, hogy minden felhasználó csatolhatja az iso9660
    fájltípusú CD-ROM-ot a
       mount /dev/cdrom
    vagy
       mount /cd
    parancsokkal. Részletesen lásd az fstab(5) kézikönyvlapon. Csak az a felhasználó tudja
    lecsatolni a fájlrendszert, aki csatolta. Ha azt szeretnénk, hogy minden felhasználó le
    tudja csatolni, akkor használjuk a users kifejezést a user helyett az fstab sorban. Az
    owner hasonló a user beállításhoz, azzal a megszorítással, hogy a felhasználó tulajdonában
    kell lennie a speciális fájlnak. Például hasznos lehet, ha a /dev/fd eszközt egy
    bejelentkezéskor lefutó szkript a konzolon belépő felhasználó birtokába adja.

    A mount és umount programok egy listát kezelnek a pillanatnyilag csatlakoztatott
    fájlrendszerekről. A lista a /etc/mtab fájlban található. Argumentum nélkül a mount ezt a
    listát nyomtatja ki. Amikor a proc fájlrendszert csatoljuk (mondjuk a /proc -ba), a
    /etc/mtab és a /proc/mounts fájloknak hasonló tartalmuk lesz. Az előzőben egy kicsit több
    információ van, mint pl. a használt opciók, de ez nem feltétlenül a legaktuálisabb. (Lásd
    pl. a -n opciót lejjebb.) Lehetséges a /etc/mtab -ot egy /proc/mounts -ra mutató
    szimbolikus kötéssel helyettesíteni, de ebben az  esetben  bizonyos  információkat
    elvesztünk. (Pl. a `hurok eszköz' (loop device) kezelése kényelmetlenebbé válik.)

OPCIÓK
    A mount egy hívásakor érvényes opciók halmaza úgy határozható meg, hogy először az fstab
    fájl megfelelő bejegyzésénél található opciók lesznek kiértékelve, majd a parancssorban a
    -o utániak, végül a -r vagy -w opciók, amennyiben jelen vannak.

    A mount parancs opciói:

    -V   Kiírja a verziószámot.

    -h   Segítő üzenetet ad.

    -v   Bőbeszédű mód.

    -a   Az fstab minden (meghatározott típusú) fájlrendszerét csatolja.

    -F   (A -a -val kapcsolatban használatos.)  A `mount' programot annyi példányban
       indítja, ahány csatolási kérés van. Ez a különböző csatolásokat párhuzamosan fogja
       végezni. Ezzel a csatolási folyamat gyorsabb lehet, mert pl. az NFS csatolásokra
       való várakozás párhuzamosan történik. Hátránya, hogy a csatolások nem meghatározott
       sorrendben történnek. Emiatt nem használható pl. akkor, ha a /usr és a /usr/spool
       könyvtárakat is csatoljuk.

    -f   Mindent elvégez a tényleges rendszerhívás kivételével. Más szavakkal: úgy csinál,
       mintha csatolná a fájlrendszert, de igaziból nem teszi meg. Ez a -v -vel együtt
       használva értelmes: kiírja, mit is csinálna a `mount' parancs ezen opció nélkül.
       Arra is használható, hogy a /etc/mtab -ba megtegye a megfelelő bejegyzéseket olyan
       eszközök esetén, melyek a -n opcióval lettek csatolva.

    -n   Az /etc/mtab fájlba való írás nélkül csatol. Ez pl. akkor hasznos, ha a /etc
       könyvtár csak olvasható.

    -s   A pontatlan opciókat is elfogadja leállás nélkül, azaz figyelmen kívül hagyja a
       fájlrendszer által nem támogatott opciókat. Nem minden fájlrendszer fogadja el ezt.
       Ezen opció a Linux autofs-alapú automatikus csatolóprogramjának (automounter)
       támogatására lett megvalósítva.

    -r   Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert. Szinonímája a -o ro -nak.

    -w   Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert.  (Ez  az  alapértelmezett.)
       Szinonímája a -o rw -nek.  -L kötetcímke Csatolja a megadott kötetcímkével
       rendelkező partíciót.

    -U uuid
       Csatolja a megadott uuid-vel rendelkező partíciót.  Ez a két opció csak akkor
       használható, ha a /proc/partitions fájl létezik. (Ez a fájl a Linux 2.1.116
       verziója óta van jelen.)

    -t vfstype
       A -t -t követő argumentum a fájlrendszer típusát adja meg. A jelenleg támogatott
       típusok listáját a linux/fs/filesystems.c fájlból vehetjük: adfs, affs, autofs,
       coda, coherent, devpts, efs, ext, ext2, hfs, hpfs, iso9660, minix, msdos, ncpfs,
       nfs, ntfs, proc, qnx4, romfs, smbfs, sysv, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xiafs.
       Megjegyezzük, hogy a coherent, a sysv és a xenix  egyenértékű, és a xenix és
       coherent típust a valamikor a jövőben majd törlik a listáról, és csak a sysv marad.
       A 2.1.21 kernelektől kezdve az ext és xiafs nem létezik többé.  A legtöbb típus
       használatakor a mount program nem tesz mást, mint hogy egyszerűen meghívja a
       mount(2) rendszerhívást, és ezért nem szükséges az adott fájlrendszer részletes
       ismerete.  Néhány típushoz azonban (pl. nfs, smbfs, ncpfs) ad hoc kód szükséges.
       Az nfs fájlrendszert kezelő kód be van építve, de az smbfs és ncpfs típusokhoz
       külön mount program van. Annak érdekében, hogy minden típust egységesen lehessen
       kezelni, a mount végrehajtja a /sbin/mount.TYPE programot (ha az létezik), amikor
       smb-vel vagy ncp-vel hívták meg. Miután az smbmount program különféle verzióit
       különféleképpen kell meghívni, szükséges lehet a /sbin/mount.smb shell szkript
       alkalmazása, amely beállítja a kívánt hívást. Az iso9660 típus az alapértelmezett.
       A -t opció hiánya esetén, vagy ha az auto típus lett megadva, a szuperblokk alapján
       próbál a rendszer választani a minix, ext, ext2, xiafs, iso9660, romfs ,ufs, ntfs,
       qnx4, bfs listából. Ha ez a próba sikertelen, a mount megpróbálja elolvasni az
       /etc/filesystemsfájlt, vagy ha az nem létezik, akkor a /proc/filesystems fájlt, és
       minden ebben található fájlrendszert megpróbál, kivéve a "nodev" címkéjűeket, mint
       pl. a proc és nfs esetén.

       Megjegyzendő, hogy az auto típus hasznos lehet felhasználó által csatolt floppik
       esetében. Az/etc/filesystemsfájl létrehozása akkor hasznos, ha meg szeretnénk
       változtani a próbák sorrendjét, (pl. próbálja előbb a vfat-et és csak utána az
       msdos-t), vagy az autoloader kernelmodult használjuk.  Figyelem: a típuspróba
       ökölszabályokat használ, azaz bizonyos `mágikus' dolgok meglétét vizsgálja, és így
       néha rosszul érzékeli a típust.

       Több mint egy típus is megadható egy vesszőkkel tagolt listával. A típusok
       kiegészíthetők  a no előtaggal, amely azt jelenti, hogy az adott típussal
       kapcsolatban nem kell műveletet végezni. (Ez pl. a -a opcióval együtt lehet
       értelmes.)

       Például a
           mount -a -t nomsdos,ext
       parancs minden fájlrendszert csatol, amely nem msdos vagy ext típusú.

    -o   Az opciókat a -o utáni vesszőkkel tagolt listával adhatjuk meg. Néhány ilyen opció
       csak akkor hasznos, ha a /etc/fstab fájlban szerepel. A következő opciókat minden
       fájlrendszer esetén alkalmazhatjuk.

       async A fájlrendszer minden írási/olvasási művelete aszinkron módon megy végbe.

       atime Frissíti az inode-ok elérési ideit minden elérés esetén. (Alapértelmezett.)

       auto  A fájlrendszer csatolható a -a opcióval.

       defaults
           Az alapértelmezett opciókat használja. Ezek: rw, suid, dev, exec, auto,
           nouser, és async.

       dev  Értelmezi  a  karakteres  vagy  blokkos  speciális  eszközfájlokat  a
           fájlrendszeren.

       exec  Megengedi a bináris fájlok futtatását.

       noatime
           Nem frissíti az inode-ok elérési ideit minden elérés esetén. (Ez hasznos
           lehet pl. a `news spool' gyorsabb elérésének biztosítására news szerverek
           esetén.)

       noauto Csak kifejezett parancsra csatolható, azaz pl. -a opcióval nem csatolódik.

       nodev Nem  értelmezi  a  karakteres vagy blokkos speciális eszközfájokat a
           fájlrendszeren.

       noexec Nem engedi meg a csatolt rendszeren található bináris fájlok futtatását. Ez
           pl. akkor lehet hasznos, ha egy szerver más architektúrájú binárisokat is
           tartalmazó fájlrendszert használ, mint a sajátja.

       nosuid Nem engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-identifier (sgid)
           bitek használatát.

       nouser Megtiltja  minden közönséges (nem root) felhasználónak a fájlrendszer
           csatolását. (Alapértelmezett.)

       remount
           Megkísérli egy már csatolt fájlrendszer újboli csatolását. Ezt arra szokás
           használni, hogy más opciókkal csatoljuk újra a fájlrendszert, például egy
           korábban csak olvasható fájlrendszert írhatóvá tegyünk.

       ro   Csak olvasható módon csatolja a fájlrendszert.

       rw   Írható/olvasható módon csatolja a fájlrendszert.

       suid  Engedélyezi a set-user-identifier (suid) és set-group-identifier (sgid)
           bitek használatát.

       sync  A fájlrendszer írási és olvasási műveleteit szinkronizáltan végzi.

       user  Megengedi  minden közönséges (nem root) felhasználónak a fájlrendszer
           csatolását. Ez az opció bekapcsolja a noexec, nosuid, és nodev opciókat,
           hacsak nem a további opciók ezt felülbírálják. (Biztonsági okokból ezt csak
           nagyon átgondolt esetekben szabad megtenni.)

FÁJLRENDSZER-SPECIFIKUS CSATOLÁSI OPCIÓK
    A következő opciók csak bizonyos fájlrendszerek esetén használhatók. Fájlrendszer szerint
    rendezzük őket. Mindegyiknek a -o után kell állnia.

  Az `affs' típus csatolási opciói
    uid=érték és gid=érték
       A gyökér fájlrendszer tulajdonosát és csoportját állítja be. (Alapértelmezés
       szerint uid=gid=0, de ezek az opciók `érték' megadása nélkül az  aktuális
       processztől veszik a megfelelő értékeket.)

    setuid=érték és setgid=érték
       A fájlok tulajdonosát és csoportját állítja be.

    mode=érték
       Minden fájl módját ` érték & 0777'-re állítja be az eredeti engedélyektől
       függetlenül. Keresési engedélyt ad minden  olvasási  engedéllyel  rendelkező
       könyvtárra. Az értéket oktálisan kell megadni.

    protect
       Nem engedi a védelmi bitek megváltoztatását.

    usemp A gyökér fájlrendszer uid és gid értékét a csatolási pont megfelelő értékeire
       állítja be az első szinkronizálás vagy lecsatolás alkalmával, majd kikapcsolja ezt
       az opciót. Különös...

    verbose
       Informatív üzenetet nyomtat minden sikeres csatoláskor.

    prefix=string
       A kötegnév (volume) előtt használható előtag, amikor kötést követ egy program.

    volume=string
       A `/' előtt használandó maximum 30 karakteres előtag. Ezt a szimbolikus kötések
       követésekor használja.

    reserved=érték
       Az eszköz elején található nem használt blokkok száma. (Alapértelmezés: 2)

    root=érték
       Közvetlenül megadja a gyökérblokk (root block) helyzetét.

    bs=érték
       Megadja a blokkméretet. Érvényes értékei: 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Ezeket elfogadja, de figyelmen kívül hagyja.

  A `coherent' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `ext' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció. Megjegyzendő, hogy az `ext' fájlrendszer elavult, használata nem
    ajánlott. A Linux 2.1.21-es kernelétől ez már nem része a kernelnek.

  Az `ext2' típus csatolási opciói
    Az `ext2' fájlrendszer a standard Linuxos fájlrendszer. Figyelem: A 2.0.4 kernelváltozat
    előtt egy programozási hiba miatt véletlenszerű opciókkal is csatolható volt, azóta ezt
    már javították.

    bsddf / minixdf
       A statfs rendszerhívás viselkedését állítja be. A minixdf megadása esetén az
       f_blocks mező a fájlrendszer összes blokkjainak száma, míg bsddf esetén (ez az
       alapértelmezés) kivonja az ext2 rendszer által használt overhead blokkokat, melyek
       nem elérhetők a fájlok tárolása céljából. Így lehetséges pl. a következő:

    % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
    % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
    Filesystem  1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
    /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k

    (Figyeljük meg, hogy ez a példa azt is mutatja, hogy parancssori opciók is használhatók a
    /etc/fstab -beliek mellett.)

    check / check=normal / check=strict
       Az  ellenőrzési  szint  beállítása.  Amikor  ezen  opciók valamelyike adott
       (alapértelmezés: check=normal ) az inode-ok és a blokkok bittérképei a csatolás
       esetén ellenőrzésre kerülnek.  Ez nagyságrendileg fél percig tart egy nagy lemez
       esetén. A `strict' megadásakor a  blokkok  felszabadításakor  (deallocation)
       ellenőrzi, hogy a felszabadítandó blokk az adatzónában van-e.

    check=none / nocheck
       Nem ellenőriz.

    debug Hibakereső (debugging) információt ad minden (újra)csatolás esetén.

    errors=continue / errors=remount-ro / errors=panic
       A hibák esetén való viselkedést állítja be. A `continue' megadásakor hiba esetén is
       folyatja a műveletet, `remount-ro' esetén csak olvasható módban folytatja a
       csatolást, `panic' esetén hibára leállítja az egész rendszert. Az alapértelmezett
       viselkedés a fájlrendszer szuperblokkjában tárolódik, és a tune2fs (8) segítségével
       lehet megváltoztatni.

    grpid vagy bsdgroups / nogrpid vagy sysvgroups
       Ezek az opciók azt határozzák meg, milyen csoportazonosítója lesz az újonnan
       létrehozott fájloknak. A grpid használatával a létrehozott fájl könyvtárának
       csoportját használja, másképp (és ez az alapértelmezett) az aktuális processz
       `fsgid'-jét veszi alapul, hacsak nem a könyvtár `setgid' bitje be van kapcsolva,
       amely esetben a csoportazonosítót a szülőkönyvtárból veszi, és könyvtár létrehozása
       esetén erre is beállítja a `setgid' bitet.

    resgid=n és resuid=n
       Az `ext2' fájlrendszer az elérhető terület egy kis százalékát fenntartja magának.
       (Ez a százalék alapértelmezésben 5%. Lásd: mke2fs(8) és tune2fs(8).) Ezek az
       opciók azt határozzák meg, ki (milyen felhasználói- vagy csoportazonosítóval
       rendelkező felhasználó) használhatja ezeket a fenntartott blokkokat.

    sb=n  Az  1-es  blokk  helyett az n -ediket használja szuperblokknak. Ez sérült
       fájlrendszereknél lehet hasznos. Rendszerint a szuperblokk másolatai minden 8192.
       blokkban megtalálhatók, azaz az 1, 8193, 16385, ... blokkokban. (Így egy nagy
       fájlrendszerben a szuperblokknak több száz másolata is lehet.  Jelenleg nincs az
       `mke2fs'-nek olyan opciója, amely kisebb számú másolat írását állítaná be.)

    grpquota / noquota / quota / usrquota
       Ezeket az opciókat elfogadja, de figyelmen kívül hagyja.

  A `fat' fájlrendszer csatolási opciói
    Megjegyzendő, hogy a fat nem egy különálló fájlrendszer, hanem az msdos, umsdos és vfat
    rendszerek közös része.

    blocksize=512 / blocksize=1024
       A blokkméretet adja meg. (Alapértelmezés: 512.)

    uid=érték és gid=érték
       Beállítja az összes fájl tulajdonosát és csoportját. (Alapértelmezés szerint ezeket
       az aktuális processz adataiból veszi.)

    umask=érték
       Beállítja  az  `umask' értékét. (Ez azon engedélyek bitmaszkja, melyek nem
       használhatóak.) Alapértelmezett értéke az aktuális processz `umask'-ja.  Az
       `érték'-et oktálisan kell megadni.

    check=érték
       Három különböző szint állítható be:

       r[elaxed]
           A kis- és nagybetűk egyenértékűek, a nevek hosszú részei csonkolásra
           kerülnek. (Pl. verylongname.foobar -ból verylong.foo lesz); a bevezető és
           beágyazott szóközöket elfogadja a név bármelyik részében.

       n[ormal]
           Ugyanaz, mint "relaxed", de sok speciális karaktert (*, ?, <, szóköz, stb.)
           visszautasít a fájlnevekben. Ez az alapértelmezett.

       s[trict]
           Ugyanaz, mint "normal", de a nevek hosszú részeket és speciális karaktereket
           is tartalmazhatnak. Ilyeneket (+, =, szóköz, stb.) a Linux használ, de az
           MS-DOS visszautasít.

    codepage=érték
       Beállítja azt a kódlapot, amelyet a rendszer a fájlnevek rövid alakjának kódolására
       fog használni a FAT és a VFAT fájlrendszereken. Az alapértelmezett a 437-es kódlap.

    conv=b[inary] / conv=t[ext] / conv=a[uto]
       A fat fájlrendszer végre tudja hajtani a CRLF<-->NL konverziót a kernelben. (Ez az
       MS-DOS és a UNIX szövegformátuma közti különbség.) A következő konverziós módok
       elérhetőek:

       binary Nincs konverzió. Ez az alapértelmezett.

       text  A CRLF<-->NL transzfomációt minden fájlra alkalmazza.

       auto  A CRLF<-->NL transzformációt azokra a fájlokra alkalmazza, melyeknek nem
           ``közismerten bináris'' kiterjesztésük van. Ezen kiterjesztések listája a
           fs/fat/misc.c eleje alapján aktuálisan a következő: exe, com, bin, app, sys,
           drv, ovl, ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z, arj, tz,
           taz, tzp, tpz, gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm, vf, gf, pk,
           pxl, dvi.

       Olyan programok, melyek kiszámolt véletlen pozícióban történő fájlelérést (lseek)
       alkalmaznak,  nem  szeretik a kernel szintű szövegkonverziót. Ilyenkor akár
       adatvesztés is felléphet, ezért legyünk óvatosak!

       Bináris módban illesztett fájlrendszerek esetén különböző konverziós programokat
       (pl. fromdos, todos) használhatunk.

    debug Hibakereső üzemmódba kapcsol. Egy, a változatot tükröző string és a fájlrendszer
       paramétereit tartalmazó lista kerül kiírásra. (Ezeket az adatokat akkor is
       kinyomtatja, ha a paraméterek nem konzisztensek.)

    fat=12 / fat=16
       Megadja, hogy 12 vagy 16 bites a fat. Felülbírálja az automatikus FAT típus
       érzékelést. Óvatosan használandó!

    iocharset=érték
       Az a karakterkészlet, amit a rendszer használ a 16 bites unicode karakterek és a 8
       bites karakterek között. Az iso8859-1 az alapértelmezett. A hosszú fájlnevek
       unicode formátumban tárolódnak a lemezen.

    quiet Csendes (quiet) üzemmódba kapcsol. Megkísérli elérni, hogy a `chown' és `chmod'
       parancsok akkor se jelezzenek hibát, ha sikertelenek voltak. Óvatosan használandó!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Különféle félrevezető kísérletek, hogy a Unix vagy DOS konvenciókat ráerőltessük a
       FAT fájlrendszerre.

  A `hpfs' típus csatolási opciói
    uid=érték és gid=érték
       Beállítja az összes fájl tulajdonosát és csoportját. (Alapértelmezés szerint ezeket
       az aktuális processz adataiból veszi.)

    umask=value
       Beállítja  az  `umask' értékét. (Ez azon engedélyek bitmaszkja, melyek nem
       használhatóak.) Alapértelmezett értéke az aktuális processz `umask'-ja.  Az
       `érték'-et oktálisan kell megadni.

    case=lower / case=asis
       Minden  fájlnevet  kisbetűssé konvertál vagy meghagy az eredeti állapotban.
       (Alapértelmezett: case=lower.)

    conv=binary / conv=text / conv=auto
       A conv=text megadása esetén töröl néhány véletlenszerű CR-t (speciálisn ha NL-ek
       követik) a fájlok olvasásakor.  conv=auto esetén többé-kevésbé véletlenszerűen
       választ conv=binary és conv=text között. A conv=binary megadása pedig mindenféle
       konverzió elhagyását jelenti. Ez az alapértelmezett.

    nocheck
       Nem szakítja meg a csatolási folyamatot ha néhány konzisztencia-teszt nem teljesül.

  Az `iso9660' típus csatolási opciói
    A  normális iso9660 fájlnevek 8.3 formában jelennek meg, azaz a DOS-hoz hasonló
    megszorítások vonatkoznak a fájlnevek hosszára, és minden karakter kisbetűs. Továbbá nincs
    bejegyzés a tulajdonos, védelem, kötések száma, a speciális blokkos vagy karakteres
    eszközök, stb. számára.

    A `Rock Ridge' egy bővítése az `iso9660'-nak, amely biztosítja az előbb felsorolt Unix-
    szerű lehetőségeket. Alapvetően minden könyvtárhoz tartozik egy ilyen bővítés, amely
    ezeket a speciális információkat tartalmazza, és amikor a Rock Ridge működik, a
    fájlrendszer megkülönböztethetetlen a normális Unix fájlrendszertől. (Kivéve persze, hogy
    csak olvasható.)

    norock Kikapcsolja a Rock Ridge bővítést, akkor is ha jelen van. Lásd map.  nojoliet
       Kikapcsolja a Microsoft Joliet bővítést, akkor is ha jelen van. Lásd map.

    check=r[elaxed] / check=s[trict]
       A check=relaxed használata esetén a fájlneveket először kisbetűssé alakítja. Ez
       valószínűleg csak a norock és map=normal -lal együtt hasznos. (Alapértelmezett:
       check=strict.)

    uid=érték és gid=érték A fájlrendszer összes
       fájljának felhasználói- és csoportazonosítóját a megadott értékre állítja be. Ez
       felülbírálja a `Rock Ridge' kiterjesztésből származó hasonló  információkat.
       (Alapértelmezés: uid=0,gid=0.)

    map=n[ormal] / map=o[ff]
       A Rock Ridge-t nem használó egységekre a normális névfordítás a nagybetűs ASCII
       kódokat kisbetűsre alakítja, elhagyja a követő `;1'-et és a `;'-t `.'-ra cseréli. A
       map=off esetében ez a fordítás nem történik meg. Lásd: norock. (Alapértelmezett:
       map=normal.) A map=acorn hasonló, mint a map=normal, de az Acorn bővítésre is
       vonatkozik, ha az jelen van.

    mode=érték
       Nem Rock Ridge eszközökre minden fájlnak a megadott módot adja. (Alapértelmezés:
       olvasási engedély mindenkinek.) A Linux 2.1.37 óta ezt az `érték'-et nem muszáj
       oktálisan megadni. (Az oktális esetet egy kezdő 0 jelzi.)

    unhide Mutatja a rejtett (hidden) és a kapcsolódó (associated) fájlokat is.

    block=[512|1024|2048]
       A blokkméretet a megadott értékre állítja. (Alapértelmezés: block=1024.)

    conv=a[uto] / conv=b[inary] / conv=m[text] / conv=t[ext]
       (Alapértelmezett: conv=binary.)  A Linux 1.3.54 óta nincs hatása. (Nem bináris
       beállítás nagyon veszélyes szokott lenni, és sokszor járt adatvesztéssel.)

    cruft Amennyiben a fájl hosszának legfelső bájtja problémákat okozhat, ez az opció
       használható a felsőbb bitek figyelmen kívül hagyására. Ez azt eredményezi, hogy a
       fájlok legfeljebb 16MB hosszúak lehetnek. A `cruft' opció automatikusan bekapcsol,
       ha a teljes CDROM-nak vad mérete van. (Pl. negatív, vagy több, mint 800 MB.)
       Szintén bekapcsolódik, ha 0 és 1-től eltérő a köteg sorozatszáma (volume sequence
       number).

    session=x
       Kiválasztja a kívánt session-t egy multisession CD-n. (A 2.3.4 óta.)

    sbsector=xxx
       A session kezdő szektorát adja meg. (A 2.3.4 óta.)

  A `minix' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `msdos' típus csatolási opciói
    Lásd a `fat' opcióinál. Ha egy msdos fájlrendszer következetlenséget érzékel, hibát
    jelent, és a fáljrendszert csak olvashatóvá teszi. A fájlrendszer újracsatolással ismét
    írhatóvá tehető.

  Az `ncp' típus csatolási opciói
    Csakúgy, mint az nfs, az ncp megvalósítása elfogad egy bináris argumentumot ( struct
    ncp_mount_data) a csatolási rendszerhíváshoz. Ezt az argumentumot az ncpmount(8) állítja
    össze. A mount jelenlegi változata nem ismeri az ncp-t.

  Az `nfs' típus csatolási opciói
    A szöveges, kernel által feldolgozott opcióstring helyett az nfs fájlrendszer egy struct
    nfs_mount_data típusú bináris argumentumot vár. A mount program önmaga dolgozza fel a
    következő, `tag=érték' formájú opciókat, és az említett struktúrába rakja őket: rsize=n,
    wsize=n, timeo=n, retrans=n, acregmin=n, acregmax=n, acdirmin=n, acdirmax=n, actimeo=n,
    retry=n,  port=n,  mountport=n, mounthost=name, mountprog=n, mountvers=n, nfsprog=n,
    nfsvers=n, namlen=n. Az addr=n opció megengedett, de nincs jelentése.

    Továbbá, a következő logikai opciókat, melyek előtt a no szócska állhat is felismeri: bg,
    fg, soft, hard, intr, posix, cto, ac, tcp, udp, lock. Részleteket lásd: nfs(5).

    Különösen hasznos opciók a következők:

    rsize=8192,wsize=8192
       Ez jelentősen gyorsabbá teszi az nfs kapcsolatot az alapértelemezett 1024-es
       blokkmérethez képest.

    hard  Azok a programok, melyek egy NFS-en keresztül csatolt fájlrendszer valamely fájlját
       használják, felfüggesztik működésüket (hang) szerverhiba esetén. A processz nem
       megszakítható vagy megállítható a kill paranccsal, hacsak nem az intr is megadásra
       kerül.  Az NFS szerver rendbejövetele esetén a program futása zavartalanul
       folytatódik. Általában erre van szükség.

    soft  Ez az opció megengedi, hogy a kernel ne várakozzon tovább, ha az NFS-szerver egy
       megadott ideig nem válaszol. Ez az idő a timeo=time opcióval adható meg. Ez az
       opció akkor lehet hasznos, ha az NFS-szerver néha nem válaszol, vagy néha
       újraindítják, miközben néhány processz fájlokat próbál letölteni a szerverről.
       Általában ez sok gonddal jár.

    nolock Nem használja a `lock-olást'. Nem indítja a lockd-t.

  Az `ntfs' típus csatolási opciói
    iocharset=név
       A fájlnevek visszaadásához használt karakterkészlet. A VFAT-tel ellentétben a NTFS
       nem enged hozzáférni az olyan fájlokhoz, amelyek nevében nem konvertálható
       karakterek vannak.

    utf8  Az UTF-8 kódolást választja a fájlnevek konverziójára.

    uni_xlate=[0|1|2]
       A 0 (vagy `no' vagy `false') illetve az 1 (vagy `yes' vagy `true') beállításnál a
       VFAT stílusú kódolást használja azokra a fájlnevekre, amelyben egyes karakterek
       kívül esnek az aktuális karakterkészleten. A 2 érték hatására egy ":"-tal lesz
       helyettesítve a kérdéses karakter.

    posix=[0|1]
       Ha be van kapcsolva (posix=1), akkor a fájlrendszer különbséget tesz a kis- és
       nagybetűk között. A 8.3 alakú álnevek kemény kötésként (hard link) jelennek meg,
       ahelyett hogy el lennének rejtve.

    uid=érték, gid=érték és umask=érték
       A fájlok hozzáférési jogait állítja be a fájlrendszeren. Alapértelmezésben minden
       fájl a root tulajdonában van, és senki más nem olvashatja.

  A `proc' típus csatolási opciói
    uid=érték és gid=érték
       Ezeket az opciókat elfogadja, de tapasztalataim szerint nincs hatásuk.

  A `romfs' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `smbfs' típus csatolási opciói
    Csakúgy, mint az nfs, az smb jelenlegi implementációja egy struct smb_mount_data típusú
    bináris argumentumot vár. Ezt az argumentumot az smbmount(8) állítja össze, és a mount
    jelen verziója (2.9w) semmit sem tud az `smb'-ről.

  A `sysv' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  Az `udf' típus csatolási opciói
    gid=  At alapértelmezett csoport.

    umask= Az alapértelmezett umask.

    uid=  Az alapértelmezet felhasználó.

    unhide Mutatja a rejtett fájlokat.

    undelete
       Mutatja a törölt fájlokat.

    strict Szigorú alkalmazkodás (nem használt).

    utf8  (nem használt).

    iocharset
       (nem használt).

    bs=  A blokkméret. (Nem biztos, hogy működik, ha nem 2048-ra van állítva.)

    novrs Átugorja a kötetek sorrendjének felismerését.

    session=
       Nullától kezdi számolni a CDROM session-öket. Alapértelmezett: az utolsó session.

    anchor=
       Felülbírálja a szabványos horgonypontot. Alapértelmezett: 256.

    volume=
       Felülbírálja a VolumeDesc helyét. (nem használt)

    partition=
       Felülbírálja a PartitionDesc helyét. (nem használt)

    lastblock=
       A fájlrendszer utolsó blokkja.

    fileset=
       Felülbírálja a fájlkészlet blokk helyét. (nem használt)

    rootdir=
       Felülbírálja a gyökérkönyvtár helyét. (nem használt)

  Az `ufs' típus csatolási opciói
    ufstype=érték Az UFS fájlrendszert széles körben használják a különböző operációs
    rendszerek. A probléma az, hogy az egyes megvalósítások eltérnek egymástól, néhány az
    egyes verziók néhány sajátossága nincs dokumentálva, ezért nehéz az ufs  típusát
    automatikusan felismerni. Emiatt kell megadni a felhasználónak az ufs típusát a mount
    opciójaként. A lehetséges értékek:

       old  Az ufs régi formája, ez az alapértelmezett, csak olvasható.

       44bsd BSD-szerű  operációs  rendszer  által  létrehozott  fájlrendszerekhez
           (NetBSD,FreeBSD,OpenBSD).

       sun  SunOS vagy Solaris által Sparc platformon létrehozott fájlrendszerekhez.

       sunx86 Solaris által x86 platformon létrehozott fájlrendszerekhez.

       nextstep
           NeXTStep által (NeXT munkaállomáson) létrehozott fájlrendszerekhez (egyelőre
           csak olvasható).

       nextstep-cd
           NeXTStep CDROM-hoz (block_size == 2048), csak olvasható.

       openstep
           OpenStep által létrehozott fájlrendszerekhez (egyelőre csak olvasható).

    onerror=érték
       Reakció hiba esetén:

       panic Ha hibát észlel, kernel pánikot okoz.

       [lock|umount|repair]
           Ezek az opciók pillanatnyilag semmit sem csinálnak, ha hiba történik csak
           egy üzenet íródik ki a konzolra.

  Az `umsdos' típus csatolási opciói
    Lásd az `msdos' típusnál. A dotsOK opciót az umsdos kikapcsolja.

  A `vfat' típus csatolási opciói
    Legelőször a fat opcióit ismeri fel. A dotsOK opciót a vfat kikapcsolja. További opciók:

    uni_xlate
       A nem kezelt Unicode karaktereket speciális escape-sorozatokká alakítja. Ez
       lehetőséget ad az Unicode  karaktereket  használó  fájlnevek  mentésére  és
       visszaállítására. Ezen opció nélkül egy `?' jelenik meg, ha az átalakítás nem
       lehetséges. Az escape-karakter a `:', mert ez különben nem megengedett a `vfat'
       fájlrendszerben. A használt escape-sorozat (ahol `u' az Unicode karakter): (u &
       0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Megenged olyan fájlneveket, melyek csak kisbetű/nagybetű szempontból különböznek.

    nonumtail
       Először sorozatszám nélküli rövid nevet próbál készíteni, mielőtt a név~szám.kit
       formát próbálná. utf8 Az UTF8 a unicode a fájlrendszerre nézve biztonságos 8 bites
       kódolása, amit a konzol használ. A fájlrendszerre is lehet engedélyezni ezzel az
       opcióval. Ha az `uni_xlate' van beállítva, akkor az UTF8 tiltva van.

  A `xenix' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció.

  A `xiafs' típus csatolási opciói
    Nincs ilyen opció. Habár semmi rossz nincs a xiafs-ben, nem igazán elterjedt, és a
    továbbiakban nincs karbantartva. Nem érdemes használni. A Linux version 2.1.21 óta nem
    része a kernelnek.

A HUROK ESZKÖZ (LOOP DEVICE)
    További lehetséges csatolási típus a hurok eszközön keresztüli. Lássuk pl. a következő
    parancsot:

     mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    Ez beállítja, hogy a /dev/loop3 hurokeszköz a /tmp/fdimage fájlnak feleljen meg, és utána
    ezt az eszközt a /mnt -hez csatolja. Ez a fajta csatolás három opciót ismer: loop, offset
    és encryption, melyek valójában a losetup (8) opciói. Ha nincs kifejezett hurokeszköz
    említve, de a `-o loop' adott, akkor a mount parancs megpróbál egy használaton kívüli
    hurokeszközt felhasználni a csatoláshoz. Ha az /etc/mtab nem egy szimbolikus kötés a
    /proc/mounts-ra, (ez amúgy sem okos dolog), akkor az összes mount-tal csatolt hurokeszköz
    lecsatolható az umount-tal. Kézzel is lecsatolhatóak a hurokeszközök a `losetup -d'
    paranccsal, lásd losetup(8).

FÁJLOK
    /etc/fstab : a fájlrendszerek táblázata.
    /etc/mtab : a csatolt fájlrendszerek táblázata.
    /etc/mtab~ : lock fájl.
    /etc/mtab.tmp : ideiglenes fájl.

LÁSD MÉG
    mount(2),  umount(2),  fstab(5),  umount(8), swapon(8), nfs(5), mountd(8), nfsd(8),
    mke2fs(8), tune2fs(8), losetup(8)

HIBÁK
    Egy összezavarodott fájlrendszer rendszerösszeomlást okozhat.

    Néhány Linuxos fájlrendszer nem támogatja a -o sync -et.  (Az `ext2fs' támogatja a
    szinkronizált frissítéseket (BSD szerűen), amikor sync opcióval van csatolva).

    A -o remount opció nem mindig képes a csatolási paraméterek megváltoztatására. (Pl.
    minden ext2fs-specifikus paraméterre működik az sb kivételével, de nem változtatható meg a
    gid és az umask a fatfs esetén.

TÖRTÉNET
    Egy mount parancs az AT&T UNIX 5-ös verziójában jelent meg.

MAGYAR FORDÍTÁS
    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu> és Tímár András <timar_a@freemail.hu>

Linux 2.0                14 September 1997                MOUNT(8)

 

 

Súgó kimenet

mount --help
Usage:
 mount [-lhV]
 mount -a [options]
 mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
 mount [options] <source> <directory>
 mount <operation> <mountpoint> [<target>]

Mount a filesystem.

Options:
 -a, --all        mount all filesystems mentioned in fstab
 -c, --no-canonicalize  don't canonicalize paths
 -f, --fake       dry run; skip the mount(2) syscall
 -F, --fork       fork off for each device (use with -a)
 -T, --fstab <path>   alternative file to /etc/fstab
 -i, --internal-only   don't call the mount.<type> helpers
 -l, --show-labels    show also filesystem labels
 -n, --no-mtab      don't write to /etc/mtab
 -o, --options <list>  comma-separated list of mount options
 -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
 -r, --read-only     mount the filesystem read-only (same as -o ro)
 -t, --types <list>   limit the set of filesystem types
   --source <src>   explicitly specifies source (path, label, uuid)
   --target <target>  explicitly specifies mountpoint
 -v, --verbose      say what is being done
 -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)

 -h, --help   display this help and exit
 -V, --version output version information and exit

Source:
 -L, --label <label>   synonym for LABEL=<label>
 -U, --uuid <uuid>    synonym for UUID=<uuid>
 LABEL=<label>      specifies device by filesystem label
 UUID=<uuid>       specifies device by filesystem UUID
 PARTLABEL=<label>    specifies device by partition label
 PARTUUID=<uuid>     specifies device by partition UUID
 <device>        specifies device by path
 <directory>       mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
 <file>         regular file for loopdev setup

Operations:
 -B, --bind       mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
 -M, --move       move a subtree to some other place
 -R, --rbind       mount a subtree and all submounts somewhere else
 --make-shared      mark a subtree as shared
 --make-slave      mark a subtree as slave
 --make-private     mark a subtree as private
 --make-unbindable    mark a subtree as unbindable
 --make-rshared     recursively mark a whole subtree as shared
 --make-rslave      recursively mark a whole subtree as slave
 --make-rprivate     recursively mark a whole subtree as private
 --make-runbindable   recursively mark a whole subtree as unbindable

For more details see mount(8).

 

Kapcsolódó tartalom